PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Konkurs na leczenie stomatologiczne w powiecie nowosolskim

Autor: miro • Źródło: powiat-nowosolski.pl
02-01-2023, 07:43
Konkurs na leczenie stomatologiczne w powiecie nowosolskim Konkurs na świadczenie usług stomatologicznych w szkole Fot. AdobeStock
Trwa konkurs na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat nowosolski.
 • Powiat nowosolski ogłosił konkurs ofert na realizację opieki stomatologicznej dla uczniów sześciu szkół
 • Przewiduje się możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą i składanie ofert częściowych (dla uczniów jednej lub kilku szkół)
 • Oferty w konkursie należy nadsyłać do 20 stycznia 2023 r.    

Zasady realizacji świadczeń stomatologicznych 

Lekarz dentysta, sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami, jest zobowiązany do udzielania:

 • świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.,
 • profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 r.ż., - określonych w przepisach szczegółowych, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą finansowane ze środków NFZ.

Uczniowie, którzy mają być objęci opieką stomatologiczną   

Zarząd Powiatu zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów:

 • Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli
  Liczba uczniów do 18 r. ż. 608
  Liczba uczniów do 19 r.ż. 608
  Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 9
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk" w Nowej Soli
  Liczba uczniów do 18 r. ż. 1032
  Liczba uczniów do 19 r.ż. 1159
  Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 8
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
  Liczba uczniów do 18 r. ż. 452
  Liczba uczniów do 19 r.ż. 460
  Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 8
 • Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
  Liczba uczniów do 18 r. ż. 467
  Liczba uczniów w 19 r.ż.  571
  Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 6
 • Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
  Liczba uczniów do 18 r. ż. 253
  Liczba uczniów w 19 r.ż. 282
  Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 8
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli
  Liczba uczniów do 18 r. ż. 99
  Liczba uczniów w 19 r.ż. 106
  Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 97

Oferta uczestników przetargu 

Powiat nowosolski przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, gwarantujących opiekę stomatologiczną dla uczniów jednej lub kilku szkół.

Oferta powinna zawierać:

 • zgłoszenie;
 • kserokopię potwierdzenia wpisu podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • kserokopię umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizacje świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii dzieci i młodzieży;
 • oświadczenie o zatrudnieniu specjalistów, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej - oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania opieki stomatologicznej.

Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami" w sekretariacie Starostwa Powiatowego, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól

Termin składania ofert:  do 20 stycznia 2023 r. do godz. 14:00.

Kontakt: tel. 68 458 68 00 e-mail: poczta@powiat-nowosolski.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH