PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Konkurs na edukatorów w programie profilaktycznym: próchnica zębów młodzieży

Autor: miro • Źródło: ms
15-02-2022, 10:10
Konkurs na edukatorów w programie profilaktycznym: próchnica zębów młodzieży Konkurs na profilaktykę stomatologiczną Fot. Pexels
Poszukiwani są edukatorzy do realizacji projektu: Program edukacyjno – profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów młodzieży z uwzględnieniem grup obciążonych chorobami ogólnymi i niepełnosprawnością (makroregion zachodni).

Zamawiającym jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział: Dział Nauki, Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą.

Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów w wieku 15 - 19 lat, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych, w tym szkół branżowych, techników, bądź liceów ogólnokształcących i ogólnokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe, które znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej lub zdalnej (online) w zależności od sytuacji epidemicznej oraz preferencji dyrekcji szkół.

Tematyka zajęć:
- zasady dbania o zdrowie jamy ustnej, w tym m.in. przedstawienie:
- zasadności systematycznego przeprowadzania zabiegów higienicznych;
- znaczenie systematycznych wizyt u lekarza dentysty;
-zdrowe żywienie w tym: korzystny wpływ jedzenia śniadania, częstego spożywania świeżych owoców i warzyw, produktów mlecznych, zamienników cukru oraz preferowania wody do zaspokajania pragnienia;
- zasady zdrowego stylu życia, które wpływają na ograniczenie ryzyka próchnicy, w tym palenie tytoniu, używanie elektronicznych papierosów oraz kwestie związane ze spędzaniem czasu przed komputerem.

Materiały szkoleniowe m.in. w formie prezentacji multimedialnej do szkoleń uczniów przekaże edukatorom zamawiający.

Wszyscy edukatorzy poddani zostaną szkoleniu przeprowadzonemu przez ekspertów przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych dla uczniów.

Celem szkoleń, przeprowadzanych przez edukatorów, jest:
- zwiększenie samoświadomości prozdrowotnej młodzieży i młodych dorosłych;
- zwiększenie umiejętności pozyskiwania wiedzy w zakresie profilaktyki stomatologicznej z wiarygodnych źródeł,
- wykształcenie decyzyjności w zakresie dbania o własne zdrowie, w tym zdrowie jamy ustnej.

Szkolenia nie tylko przyczynią się do harmonijnego rozwoju układu zębowo-szczękowego, również pozwolą na ograniczenie problemów zdrowotnych związanych z jamą ustną w przyszłości pozwalając na uniknięcie zagrożenia tymi chorobami w początkowych latach aktywności zawodowej.

Na początku warsztatów przeprowadzone zostanie badanie kwestionariuszowe dotyczące oceny poziomu wiedzy uczestników odnoszącej się do tematyki szkoleń.

Czas trwania jednej jednostki warsztatu/szkolenia określa się na ok. 60 min. w tym czasie nastąpi przeprowadzenie testu przed oraz po przeprowadzonym warsztacie/szkoleniu edukacyjnym dla uczniów.

Działania edukacyjne przeprowadzone zostaną w postaci warsztatów, w grupach zorganizowanych po maks. 25 uczniów.

Nie mniej  niż 20 warsztatów edukacyjnych (każdy warsztat w trakcie jednej godziny zajęć szkolnych).

Łączna liczba godzin  warsztatowych: 280h

Termin wykonania zamówienia: od 26 lutego 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Składanie ofert: 18 lutego 2022 r. godz. 14:12

Ocena ofert:
cena: 70 proc.
doświadczenie 30 proc. (maks. 30 pkt):
- 1 rok doświadczenia: 10 pkt
- 2 lata: 20 pkt
- 3 lata i więcej: 30 pkt

Zamawiający przydzieli punkty za doświadczenie biorąc pod uwagę liczbę lat dydaktycznych przepracowanych przez wykonawcę.

Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wraz z ofertą wykaże, że posiada co najmniej:
- prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarzy dentystów/stomatologów oraz pielęgniarek, bądź dyplomu kierunkowej szkoły zawodowej lub uczelni medycznej w przypadku specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/ edukatorów  zdrowotnych (w tym pielęgniarek i higienistek stomatologicznych, absolwentów studiów o kierunku zdrowie publiczne);
- doświadczenie w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,  w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, w szczególności dla młodzieży;
- dyspozycyjność, mobilność oraz gotowość do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, tel. kontaktowy: 61 854-6063 

Postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania zamawiającego.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Załączniki

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH