• Zasady dotyczące przechowywania, transportu i utylizacji odpadów medycznych regulowane są w rozporządzeniu ministra zdrowia z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
  • Firma Vastum-Med, specjalizująca się w odbiorze i utylizacji odpadów, prowadząca działalność na terenie Krakowa i województwa małopolskiego, przygotowała specjalną ofertę dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Chodzi o rabat na kompleksowe usługi
  • Vastum-Med wyręcza klientów w procesie planowania i przygotowania Kart Przekazania Odpadów oraz rocznych raportów w systemie BDO 

Zarządzanie odpadami medycznymi  

Zarządzanie odpadami medycznymi stanowi ważny aspekt pracy każdego gabinetu lekarskiego. Zasady dotyczące przechowywania, transportu i utylizacji odpadów medycznych regulowane są w rozporządzeniu ministra zdrowia z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, na gabinetach stomatologicznych, przychodniach i innych placówkach, wytwarzających odpady medyczne spoczywa obowiązek przekazania ich do utylizacji termicznej oraz rejestrowania takich czynności w systemie BDO.

Cały czas należy pamiętać o prawidłowym oznakowaniu oraz segregacji odpadów medycznych, dbając oczywiście o bezpieczeństwo pracowników placówki (gabinetu stomatologicznego).

Oferta firmy zarządzającej odpadami

Firma Vastum-Med, specjalizująca się w odbiorze i utylizacji odpadów, prowadząca działalność na terenie Krakowa i województwa małopolskiego. przygotowała specjalną ofertę dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Chodzi o rabat na kompleksowe usługi.

Kontakt biuro@vastum-med.pl (w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta dla członków OIL Kraków”).

Zlecenie odbioru odpadów medycznych odpowiedniemu personelowi pozwala zaoszczędzić czas, a także uniknąć poważnych konsekwencji z tytułu niestosowania się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

W odpowiedzi na oczekiwania gabinetów lekarskich powstała firma Vastum-Med, której zadaniem jest odbiór i utylizacja odpadów medycznych. Vastum-Med oferuje dostarczenie odpowiednich pojemników i worków do segregowania gromadzonych odpadów medycznych. Personel Vastum-Med posiada uprawnienia oraz odpowiednio oznakowane pojazdy do przewozu odpadów niebezpiecznych, zgodne z międzynarodowymi wymogami ADR.

Vastum-Med wyręcza klientów w procesie planowania i przygotowania Kart Przekazania Odpadów oraz rocznych raportów w systemie BDO.

Taka obsługa daje klientom pewność, że dokumentacja dotycząca zarządzania odpadami będzie sporządzona rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi wymogami. Jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas, który można przeznaczyć na prowadzenie bieżącej działalności leczniczej.