infoDENT24.pl: Ile było powodów podjęcia współpracy jeleniogórskiej Stomatologii Bez Bólu z funduszem THC?
Lek. dent. Magdalena Żywicka, master of science in oral implantology,  Stomatologia Bez Bólu: Wybrałam THC jako partnera ze względu na strategię rozwoju grupy. Model zaproponowany przez Fundusz jest zdecydowanie mi bliższy i zachowujący wszystko na co pracowałam 35 lat. THC  gwarantuje rozwój placówki, którą założyłam, przy jednoczesnym poszanowaniu dotychczasowego dorobku i szans rozwojowych dla zespołu ludzi, tworzących Stomatologię Bez Bólu. To nie jest bezduszna konsolidacja a skok w przyszłość: technologiczny, jak i biznesowy. Ten wybór  zdejmuje ze mnie napięcie, ponieważ to duża ulga mieć partnera, który rozumie rynek stomatologiczny i który wspiera nas biznesowo.

infoDENT24.pl: THC proponuje dwa modele współpracy: na zasadzie partnerstwa wspólników oraz przez odsprzedanie całości biznesu i dalszą współpracę na przykład wyłącznie na poziomie medycznym. SBB wybrała tę drugą opcję, dlaczego?
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Jestem dentystką, która okazała się całkiem sprawnym przedsiębiorcą. Jednak to szczyt moich biznesowych aspiracji. Nie odczuwam potrzeby uczestnictwa w operacjach kapitałowych i innych skomplikowanych mechanizmach finansowych. Skupiam się na pracy lekarza i ta praca daje mi satysfakcję. Dlatego bardzo mi odpowiada model kooperacji zaproponowany przez THC, dzięki któremu mogę skupić się na pracy lekarza a jednocześnie  oferować wsparcie merytoryczne, pozostając w zarządzie. Dzięki tej kooperacji będę mieć znacząco więcej czasu, który zamierzam poświęcić moim bliskim i sprawom, które  odkładałam na bok przez ostatnie 35 lat zawodowej drogi.

infoDENT24.pl: Współpraca z inwestorem finansowym jest czymś innym niż z branżowym, to tworzy szanse, ale niesie także zagrożenia.
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Inwestor finansowy gwarantuje mi stabilizację organizacyjno-finansową. Ze sprawami medycznymi wraz z moim zespołem damy sobie radę. To idealne połączenie moich zawodowych celów z wiedzą i kapitałem rzetelnego oraz wiarygodnego funduszu jakim jest THC. Fundusz zachowuje tożsamość i dorobek firm, które dołączają do sieci stomatologicznej. Według mnie to bardzo mądre rozwiązanie: polegać na osobach w tym często lekarzach - jak ja, którzy przez większość swojego życia dbali o firmę i pacjentów z najwyższą starannością. Stąd w tym modelu biznesowym obszar medyczny jest zaopiekowany a do ulepszenia obszaru  biznesowego potrzebny jest doświadczony gracz jak fundusz THC.

infoDENT24.pl: Trudno przypuszczać, że wcześniej nie było żadnych propozycji współpracy ze strony innych podmiotów, w coraz większym tempie konsolidujących rynek.
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Tak. Było ich kilka, trzy lub cztery. Widoczny jest trend konsolidacji placówek stomatologicznych o ugruntowanej pozycji. My bardzo skrupulatnie podeszliśmy do wyboru partnera. SBB  jest liderem i prekursorem stomatologii cyfrowej, a zdaniem specjalistów branżowych to jedna z najnowocześniej zorganizowanych placówek, dlatego byliśmy bardzo wybredni. THC spełniło nasze oczekiwania i stało się jedynym partnerem, który nam odpowiadał.

infoDENT24.pl: Jeden, główny powód, dla którego Stomatologia Bez Bólu została zaproszona została do współpracy przez THC?
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Myślę że na to złożyło się wiele elementów. Sądzę, że kluczowymi spośród nich były: dobra organizacja pracy, sprawdzony i lojalny zespół oraz pełna transparentność wszystkich danych, które przekazałam Funduszowi. Ponadto zagwarantowałam pełną lojalność wobec nowej firmy i oddanie na rzecz jej rozwoju – sądzę, że to również miało duże znaczenie.

infoDENT24.pl: Jak wyglądała transakcja z THC? Ile trwał cały proces?
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Od rozpoczęcia negocjacji do podpisania umowy minęło pół roku. Zebranie wszystkich materiałów dotyczących firmy z dwudziestoletnią historią wymagało sporej mobilizacji i dobrej organizacji pracy przy jej jednoczesnym niezakłóconym codziennym funkcjonowaniu. Miałam to szczęście, że wybrałam dobrego doradcę, który razem z moim synem i bratem ściągnęli ze mnie dużą część obowiązków transakcyjnych.

infoDENT24.pl: Kilka konkretów. Co zmieni się z perspektywy pracowników i lekarzy współpracujących z Stomatologią Bez Bólu po zrealizowaniu transakcji?
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Dobre pytanie (uśmiech). Ustalone mam z Funduszem, że zmiany będą wyłącznie na korzyść mojego wartościowego zespołu.

infoDENT24.pl: Zapowiedź zajęcia się w większym stopniu niż dotychczas bliskimi może zagrozić pozycji szefowej SBB.
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Pozostaję w nowej firmie jako kierownik medyczny z zadaniem przygotowania następczyni, która w najbliższych latach przejmie ode mnie te obowiązki. Przyjęłam ponadto propozycję zasiadania w zarządzie spółki. Grupa, do której dołączyło SBB wspiera się także w zakresie know-how, a zatem moje doświadczenie i wiedza to niewątpliwie kapitał, który wnoszę i chętnie będę się nim dzielić.

infoDENT24.pl: Bycie członkiem zarządu to jednak sfera daleka od medycznych korzeni.
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Zarządzałam tą firmą od momentu jej powstania, a teraz będę jedną z kilku osób, które będą to robić. Pracy i obowiązków się nie boję. Chyba dam radę (uśmiech)?

infoDENT24.pl: Nowa struktura SBB wiązać się musi z nowymi planami.
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Obie strony przekonane są, że nie ma odwrotu od rozwoju nowoczesnych technologii cyfrowych, telemedycyny, sztucznej inteligencji czy poszerzonej rzeczywistości. To wszystko zapewnia nam przewidywalność procesów medycznych i skalowalność biznesu. To kierunek, w którym będziemy dalej podążać.

infoDENT24.pl: Dla wielu właścicieli gabinetów stomatologicznych związanie się z inwestorem zewnętrznym to: nieuchronna ingerencja w procedury medyczne, w wybór materiałów stomatologicznych i sprzętu, narzucanie limitów czasowych przyjęć pacjentów. Efektywność ekonomiczna nie zawsze idzie w parze z jakością usług. Na ile takie obawy są realne?
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Byłyby duże, gdybym wybrała inwestora branżowego. Zależało mi na utrzymaniu naszego flow oraz współpracy z dotychczasowymi dostawcami usług i produktów. Im bliżej poznaję ten Fundusz, tym obaw jest coraz mniej, w zasadzie w ogóle ich już nie ma.

infoDENT24.pl: Największe korzyści ze współpracy w ramach grupy medycznej jaką tworzy THC?
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Myślę, że konsolidacja przyniesie pozytywne efekty np. w obszarze zmniejszenia kosztów zakupów przy jednoczesnych korzyściach dla pracowników, chociażby poprzez programy benefitowe czy inne formy gratyfikacji. Dzięki dynamicznemu rozwojowi i dołączaniu kolejnych centrów stomatologicznych, sieć tworzona przez THC jest już w 7 lokalizacjach, a apetyt jest coraz większy. Taka grupa daje podmiotom w niej zrzeszonym wiele korzyści. Model umożliwia korzystanie z efektu skali, odciąża zespół kliniki od czynności administracyjnych, kadrowych czy księgowych oraz pozwala na skierowanie uwagi i energii zespołów klinik na zapewnienie najwyższych standardów obsługi pacjenta. Wielu lekarzy widzi zalety bycia częścią większej grupy, ale nie jest przekonana do pracy w warunkach korporacyjnych – uważam, że współpraca z THC  jest dla nich idealnym rozwiązaniem.

infoDENT24.pl: Czy wokół SBB będzie budowana sieć regionalna?
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Obecnie pracujemy nad strategią rozwoju spółki, jest jeszcze za wcześnie żeby komunikować plany ekspansji.

infoDENT24.pl: Czy doświadczenia Galerii Uśmiechu, Tulident, Estetique czy Dentica Center, a więc podmiotów funkcjonujących już w THC, mogą być przydatne dla SBB?
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Jeśli u moich kolegów w innych spółkach będzie obszar lepiej zagospodarowany niż w Stomatologii Bez Bólu, to ja nie zawaham się zastosować tych skutecznych metod w swojej pracy.

infoDENT24.pl: SBB ma mocną pozycję w obszarze stomatologii cyfrowej, zdaniem branżowych specjalistów to jedna z najnowocześniej zorganizowanych placówek. Czy tylko centra stomatologiczne o takim profilu mają przyszłość?
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Jeśli chodzi o mój prywatny pogląd – to nie ma innej drogi do sukcesu w tej branży jak poprzez nieustanny rozwój.

infoDENT24.pl: Czy dla powodzenia projektu THC korzystne byłoby otworzenie rynku stomatologicznego na pacjentów z zagranicy?
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Mam już doświadczenie w tym zakresie. Razem z bratem byliśmy jednymi z prekursorów turystyki stomatologicznej. Nie uważam jednak, że aktualne warunki ekonomiczne w Polsce i krajach „turystów medycznych” dawały trwałe podstawy dla dużej rentowności takiego modelu.

infoDENT24.pl: Główne kierunki zmian rynku stomatologicznego w Polsce?
Lek. dent. Magdalena Żywicka: Temat rzeka. Jak mawiają filozofowie „przyszłość nie istnieje” a tylko jest pewne prawdopodobieństwo, że ona nastąpi. Na 1,5 miesiąca przed pandemią popełniłam taki tekst pt. „Jest za dobrze!”. Po jego publikacji na forach medycznych nastąpiła bardzo ożywiona dyskusja. Tekst ten w powszechnym odbiorze był kontrowersyjny. Tyle samo osób podzieliło mój punkt widzenia ile go zanegowało. Zaraz po pandemii moje koleżanki i koledzy nazwali mnie Pytią Delficką, przypisując mi umiejętności przewidywania przyszłości.

Wtedy uważałam i dzisiaj to potwierdzam, że na skutek zmian w otoczeniu ekonomicznym, wejściu do zawodu wielu młodych lekarzy (milenialsi), którzy są etycznie nieprzygotowani do wykonywania zawodu lekarza, zacznie zachodzić zmiana z tzw. rynku lekarza na rynek pacjenta.

Wielu jeszcze tego nie dostrzega, a mnie się wydaje, że w perspektywie kilku lat, a może nawet wcześniej, placówkami o wysokiej rentowności będą tylko te świadome swojej oferty i profilu terapeutycznego, dobrze zorganizowane, nowoczesne i posiadające solidne zaplecze finansowo - organizacyjne. Stomatologia, nazwijmy ją, tradycyjna będzie nadal funkcjonowała, ale mam obawy co do rentowności tych placówek.