Firma organizuje rocznie kilkanaście kursów i jeden duży kongres. Zakres świadczonej usługi obejmuje kompleksową organizację imprezy, a to oznacza:
- przygotowanie merytoryczne programu,
- sporządzenie umów cywilnoprawnych zlecających przeprowadzenie wykładów osobom posiadającym stosowną wiedzę i uprawnienia,
- zgłoszenie szkolenia w ORL i uzyskanie punktów edukacyjnych,
- rezerwację sali,
- wysłanie ofert szkoleniowych do osób potencjalnie zainteresowanych tematyką,
- przygotowanie druków zaproszeń,
- otrzymanie potwierdzeń udziału w szkoleniu,
- zamówienie cateringu,
- inne organizacyjne czynności, warunkujące organizację szkolenia.

Uczestnicy szkolenia wpłacają zaliczkę za udział i otrzymują fakturę wraz z adnotacją o wpłaceniu całości kwoty.

Realizowane przez firmę usługi są usługami kształcenia zawodowego (ustawicznego) dla stomatologów nie finansowanymi ze środków publicznych.

Firma jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych. Podmiot szkolący znajduje się w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, nie jest jednak jednostką objętą systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, (uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe).

Czy świadcząc takie usługi firma ma prawo stosować zwolnienie z VAT?

Szkolenia, podnoszące kwalifikacje stomatologów, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT - wyrokował w tej konkretnej sprawie dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.