PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kiedy należy się zasiłek celowy na leczenie kanałowe zęba. Opinia sądu

Autor: miro • Źródło: WSA/infoDENT24.pl
23-01-2023, 14:38
Kiedy należy się zasiłek celowy na leczenie kanałowe zęba. Opinia sądu Czy na leczenie kanałowe zęba przysługuje zasiłek? Fot. AdobeStock
Czy osoba, z dostępem do świadczeń zdrowotnych „na NFZ”, ma prawo występować o zasiłek celowy na pokrycie kosztów leczenia kanałowego zęba? - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że tak, a powszechne ubezpieczenie zdrowotne nie jest powodem odrzucenia podania.
  • Urzędnicy z organu pomocowego odmówili przyznania zapomogi na leczenie kanałowe zęba z tego powodu, że wnioskodawczyni posiada ubezpieczenie zdrowotne NFZ
  • Nie wszystkie zabiegi leczenia kanałowego zębów mogą być objęte nieodpłatną usługą finansowaną ze środków publicznych, jeśli tak, to przed podjęciem decyzji odmownej w sprawie zasiłku trzeba rozeznać, czy osobie potrzebującej przysługuje leczenie na NFZ - uznał WSA
  • Wyznacznikami przyznania oraz ustalenia rodzaju i rozmiaru świadczeń jest nie tylko sytuacja materialna wnioskodawcy ale i cel, któremu pomoc ma służyć, jak również możliwości finansowe MOPS. Takim celem może być leczenie

Wniosek o pokrycie kosztów leczenia kanałowego zęba

Wniosek o pokrycie kosztów leczenia kanałowego zęba złożyła kobieta mieszkająca sama, prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe, zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna, bez prawa do zasiłku. 

Wniosek o sfinansowanie leczenia kanałowego zęba kobieta motywowała koniecznością poddania się zabiegowi chirurgicznemu, a jednym z warunków przeprowadzenia operacji jest właśnie wyleczenie chorego zęba.

Urzędnicy z organu pomocowego, nadzorowanego przez prezydenta Krakowa, odmówili przyznania wsparcia a to z tego powodu, że wnioskodawczyni posiada ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia. W ich ocenie zatem potrzebująca może korzystać ze świadczeń medycznych finansowanych przez ten Fundusz.

Warunki uzyskania zapomogi

Organ pomocowy zwrócił też uwagę, iż zasiłek celowy może być przyznany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a za taką nie można uznać kosztów leczenia stomatologicznego, które skarżąca ma prawo wykonać nieodpłatnie w ramach NFZ.

W całym 2021 r. kobieta otrzymała z MOPS pomoc finansową na łączną kwotę 12 320,89 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł (w grudniu 2021 r. dochód wnioskodawczyni wyniósł 811,45 zł).

Wyznacznikami przyznania oraz ustalenia rodzaju i rozmiaru świadczeń jest jednak nie tylko sytuacja materialna wnioskodawcy ale i cel, któremu pomoc ma służyć, jak również możliwości finansowe MOPS.

Leczenie kanałowe „na NFZ” nie we wszystkich przypadkach

WSA zwrócił uwagę na fakt, że w koszyku świadczeń gwarantowanych wymienione zostały rodzaje leczenia kanałowego zębów finansowane ze środków publicznych. Świadczenia te u osób powyżej 18. roku życia są udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

Wynika zatem z tego, że nie wszystkie zabiegi leczenia kanałowego zębów mogą być objęte nieodpłatną usługą finansowaną ze środków publicznych. Nieodpłatna usługa stomatologiczna wykonywana u osób dorosłych, dotyczy jedynie określonych zębów. Skoro tak, to brak było podstaw, aby podzielić stanowisko orzekających w tej sprawie organów, motywujących odmowę przyznania skarżącej żądanego zasiłku celowego - możliwością wykonania tejże usługi nieopłatnie, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – argumentowali sędziowie.

Sprawy nie można wyjaśnić bez dodatkowej dokumentacji

Okazało się, że skarżąca nie dołączyła do akt sprawy kosztorysu wydanego przez dentystę, kontrahenta NFZ. Wyklucza to możliwość poczynienia ustaleń, czy żądanie skarżącej odnosiło się do usługi stomatologicznej, która – z uwagi na obowiązujące przepisy – mogła być objęta świadczeniem gwarantowanym przez NFZ.

Sędziowie orzekli, że należy dokonać ustaleń czy z uwagi na obowiązujące przepisy o gwarantowanych świadczeniach leczenia stomatologicznego - usługa stomatologiczna jest, lub nie jest objęta ubezpieczeniem. Na tej podstawie organ przyznający zapomogi powinien rozważyć, czy żądanie kobiety realizuje cele pomocy społecznej, a w szczególności, czy stanowi "szczególnie uzasadniony przypadek".

Warunkiem przyznania zapomogi jest jednak ustalenie, że takie ponadstandardowe leczenie jest dla danego pacjenta (wnioskodawcy) niezbędne, z uwagi na stan jego zdrowia – dodali sędziowie.

WSA III SA/Kr 1063/22

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH