• Polski Ład. Karta podatkowa tylko dla dotychczasowych podatników rozliczających się z fiskusem w ten sposób.
  • Polski Ład. Niższe stawka procentowa opodatkowania przychodów ewidencjonowanych.
  • Polski Ład. Wyższe składki zdrowotne dla lekarzy dentystów: "ryczałtowców" i "kartowiczów".

Karta podatkowa dla lekarza dentysty

Prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej będą mieli tylko podatnicy, którzy rozliczali się w ten sposób 31 grudnia 2021 r.

Wniosku o stosowanie karty podatkowej nie trzeba ponawiać każdego roku. O ile ktoś korzysta z tej formy opodatkowania i sam nie zechce zmienić zasad rozliczeń podatkowych nadal będzie mógł być „kartowiczem” w 2021 i w latach następnych.

Rozliczający się w formie karty podatkowej pozbawieni zostaną możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. W przypadku karty podatkowej, wysokość składki będzie wynosiła 9 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2021 r., które wynosi 2800 zł, a od stycznia wzrośnie do 3100 zł, co przełoży się na 279 zł składki zdrowotnej miesięcznie.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej uniemożliwia skorzystanie z ulg i preferencyjnego, wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub z dzieckiem.

Ryczałt dla lekarza dentysty

Z kolei podatnicy korzystający z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych będą opłacali podatki w wysokości 14 proc. przychodów, przy zwiększonej składce zdrowotnej. Dotychczas ryczałt przewidywał dwie stawki 15 i 17 proc. (wysokość rozróżnia fakt zatrudniania w prowadzonej działalności innych osób lub prowadzenia jej samodzielnie). To zróżnicowanie nie będzie już brane pod uwagę.

Dla tej grupy podatników Polski Ład zdecydowanie podnosi wysokość płaconej składki zdrowotnej do 9 proc. podstawy równej:
- 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (przy rocznych przychodach do 60 tys. zł) – ok. 312 zł,
- 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 60 tys. zł do 300 tys. zł) – ok. 519 zł,
- 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 300 tys. zł) – ok. 935 zł

(przy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kw. 2021 r. 5775,25 zł).