PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Karta podatkowa dla ortodonty? O tym niech decyduje ortodonta!

Autor: miro • Źródło: ms
16-07-2021, 08:24
Karta podatkowa dla ortodonty? O tym niech decyduje ortodonta! Ortodonta ustali sobie warunki podatkowe? (fot. adobe)
Wydawanie niejasnej interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – tak jak to było w przypadku ortodonty - jest niedopuszczalne. Enigmatyczne stanowiska to umywanie rąk lub przerzucanie odpowiedzialności na podatnika – wynika z wyroku WSA w Krakowie.
  • Działalność  ortodontki jest opodatkowana podatkiem liniowym, tymczasem chciałaby ona rozliczać podatek w formie karty podatkowej.

  •  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że korzystanie przy prowadzeniu działalności gospodarczej z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy z usług innych zakładów, za wyjątkiem usług specjalistycznych, jest okolicznością wykluczającą możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej. 

  •  WSA uznał: naruszona została ordynacja podatkowa poprzez brak pełnego uzasadnienia prawnego stanowiska prezentowanego przez dyrektora KIS, w tym brak wyjaśnienia z jakich przyczyn uznano stanowisko skarżącej za nieprawidłowe.  

Czy ortodontka może korzystać z karty podatkowej?

Ortodontka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatniczka chciała wiedzieć czy może korzystać z opodatkowania przychodów na podstawie karty podatkowej.

We wniosku podatniczka przedstawiła, że:
- prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia (PKD 86.23.Z) - specjalistyczny gabinet ortodontyczny;
- posiada tytuł lekarza dentysty specjalisty ortodoncji;

Wykonuje następujące usługi:
- badanie pacjentów pod kątem występowania wady zgryzu;
- prowadzenie dokumentacji medycznej;
- planowanie leczenia ortodontycznego, skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego;
- współpraca z chirurgiem stomatologicznym, chirurgiem szczękowo-twarzowym, stomatologiem, endodontą, implantologiem, rehabilitantem, higienistą, radiologiem, logopedą, osteopatą przed, w trakcie i po wielodyscyplinarnym;
- leczenie ortodontyczne;
- leczenie wad zgryzu aparatami stałymi, wyjmowanymi, montowanymi do miniimplantów, miniśrub i minipłytek podjarzmowych, aparatami językowymi;
- sprowadzanie zatrzymanych zębów;
- leczenie ortodontyczne pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi;
- artykulacja, rejestracja zgryzu na łuku twarzowym;
- leczenie bezdechu sennego chrapania;
- monitorowanie pacjentów w trakcie leczenia retencyjnego.

Podatniczka działalność prowadzi w lokalu usługowym stanowiącym jej własność.

Wnioskodawczyni planuje: zatrudniać na podstawie umowy o pracę jedną asystentkę stomatologiczną, której zakresem obowiązków będzie:
- przygotowanie stanowiska ortodontycznego;
- przygotowanie narzędzi stomatologicznych i ortodontycznych;
- sterylizacja narzędzi stomatologicznych i ortodontycznych;
- asystowanie przy zabiegach ortodontycznych (praca na 4 ręce) i podczas zabiegów u pacjentów z bezdechem sennym;
- wykonywanie procedur ortodontycznych pod nadzorem  wnioskodawczyni;
- utrzymywanie czystości w gabinecie (sprzątanie gabinetu);
- przygotowywanie i realizacja zamówień na materiały ortodontyczne;
- sporządzanie (wypełnianie) dokumentacji medycznej.

Kobieta chce także korzystać - na podstawie umów o świadczenie usług - z usług specjalistycznych następujących podmiotów:
dyplomowanego higienisty stomatologicznego;
- technika radiologa.

Ten drugi wykonuje, oprócz zdjęć rtg, usługi z zakresu budowania wizerunku gabinetu, jako placówki stomatologicznej oferującej holistyczną obsługę pacjenta oraz zajmuje się pozyskiwaniem zaufania pacjentów poprzez świadczenie komplementarnych usług z zakresu: profilaktyki i leczenia początkowej choroby próchnicowej oraz ubytków erozyjnych szkliwa, profilaktyki i higieny jamy ustnej kobiet, poradnictwa z zakresu diety pacjentów z chorobą cukrzycową dostosowanej do indywidualnych potrzeb, w ramach leczenia stanu zapalnego dziąseł i przyzębia w wyniku przebiegu choroby (zakres wszystkich usług obejmuje kilkadziesiąt pozycji).

Wnioskodawczyni nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Działalność ortodonty nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mąż wnioskodawczyni nie prowadzi działalności w tym samym zakresie.

Działalność  wnioskodawczyni jest opodatkowana podatkiem liniowym. Dentystka chciałaby rozliczać podatek w formie karty podatkowej.

Interdyscyplinarna współpraca ortodontki

Podatniczka argumentowała, że świadczenie usług ortodontycznych wymaga obecnie w wielu przypadkach ujęcia wielospecjalistycznego. Współpraca interdyscyplinarna rozpoczyna się już na etapie planowania leczenia ortodontycznego. Aktywny proces leczenia ortodontycznego wymaga wielu niezbędnych procedur obejmujących szeroki panel specjalizacji: począwszy od higienizacji, poprzez chirurgię stomatologiczną, a skończywszy na protetyce.

Zakończenie leczenia aparatem ortodontycznym nie oznacza zakończenia współpracy z pacjentem. Najczęściej trwa ona jeszcze długo w kontekście konsultacji multidyscyplinarnych.

 Holistyczne podejście ortodontki do pacjenta

Coraz częstszym zjawiskiem są wizyty u ortodonty pacjentów z problemami ogólnymi, których zdiagnozowanie wymaga szerokiego i holistycznego podejścia. Takie ujęcie w medycynie, a w szczególności w stomatologii, polega na właściwym, kompleksowym podejściu do zagadnienia i koncentracji na wielu aspektach, które nierzadko nie są sygnalizowane przez pacjenta, a mimo to stanowią tło dla zgłaszanych przez niego dolegliwości oraz zdiagnozowanych chorób. Dlatego właśnie w celu optymalizacji leczenia w gabinecie jest stosowane podejście opierające się na założeniu, że organizm pacjenta i poszczególne sfery jego życia stanowią jednorodną całość, leczenie zaś polega na przywróceniu harmonii we wszystkich obszarach życia, nie tylko na leczeniu wybranego fragmentu ludzkiego organizmu, nie tylko w kontekście zagadnień czysto ortodontycznych.

Wdrożenie nowoczesnego podejścia holistycznego w ortodoncji wymaga spojrzenia na problemy z całościowego punktu widzenia i dostrzeganie powiązań między kondycją zębów i zgryzu a zdrowiem całego organizmu, a co za tym idzie wymaga współdziałania lekarza ortodonty z lekarzami innych specjalności.

Komputeryzacja i cyfryzacja w gabinecie ortodontki

W dobie dynamicznego rozwoju systemów informatycznych we wszystkich niemal obszarach życia i pracy człowieka również leczenie ortodontyczne wymaga ich wdrażania i systematycznego uaktualniania. W niektórych przypadkach leczenie pacjenta nie miałoby szans powodzenia bez zdigitalizowanych procedur na wysoko zaawansowanym poziomie informatycznym.

Do tego konieczna jest znajomość specjalistycznego oprogramowania wielu urządzeń i umiejętność pracy na nich na bardzo wysokim poziomie. Tylko w takim bowiem przypadku można mówić o pełnej optymalizacji leczenia i wynikających z tego znaczących korzyściach dla pacjenta.

Ma to związek również z wysokimi oczekiwaniami pacjentów dotyczącymi doboru takich metod leczenia, w których jego estetyczny aspekt ma najwyższy priorytet i które to leczenie jest w swoim przebiegu szybkie, a efekt widoczny.

Podatniczka chciała wiedzieć czy przy opisanym sposobie współpracy z pracownikiem oraz podmiotami świadczącymi usługi umożliwi jej opodatkowanie przychodów na podstawie karty podatkowej

Dlaczego brak prawa do karty podatkowej (według urzędnika)

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że korzystanie przy prowadzeniu działalności gospodarczej z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy z usług innych zakładów, za wyjątkiem usług specjalistycznych, jest okolicznością wykluczającą możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej. Za usługi specjalistyczne ustawodawca uznał czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące. Ponadto ustawodawca zaznaczył, że aby uznać usługi za specjalistyczne, muszą być one niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi.

Organ podkreślił, iż karta podatkowa przeznaczona jest dla podmiotów prowadzących działalność drobną, nieskomplikowaną, zasadniczo samodzielną i przeznaczoną przede wszystkim dla ludności. Podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej nie powinien korzystać przy prowadzeniu działalności z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, może natomiast korzystać z usług specjalistycznych.

W przypadku działalności prowadzonej przez wnioskodawczynię za usługi specjalistyczne należy uznać czynności i prace spoza zakresu usług ortodontycznych, które są niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Oczywistym jest wprawdzie, że w ramach działalności gospodarczej dla prawidłowego jej działania celowym jest korzystanie z wielu różnych świadczeń, jednak nie wszystkie są niezbędne do wykonania wyrobu lub usługi. Owszem – usługi wspomagające prowadzenie działalności wpływają na całokształt prowadzonej przez  wnioskodawczynię działalności gospodarczej, ale od usług tych nie jest uzależnione całkowite wykonanie świadczonej usługi ortodontycznej.

Wnioskodawczyni chcąc korzystać z opisanych we wniosku usług - poza usługami specjalistycznymi (medycznymi lub okołomedycznymi) niezbędnymi do całkowitego wykonania usługi ortodontycznej - nie będzie mogła opodatkować uzyskanych przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Sąd: decyzja nie może być tak nieprecyzyjna

Ortodontka złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na taką interpretację. Sąd uznał jej racje.

Skarżony organ w treści uzasadnienia interpretacji podał jedynie, iż w ramach działalności gospodarczej dla prawidłowego jej funkcjonowania celowym jest korzystanie z wielu różnych świadczeń, jednak nie wszystkie są niezbędne do wykonania wyrobu lub usługi. Organ podał także, iż usługi wspomagające prowadzenie działalności wpływają na całokształt prowadzonej przez  wnioskodawczynię działalności gospodarczej, ale od usług tych nie jest uzależnione całkowite wykonanie świadczonej usługi ortodontycznej.

Uzasadniony jest zarzut, że stanowisko organu można sprowadzić do ogólnego twierdzenia, iż jeżeli usługi, z których chce skorzystać skarżąca, mają charakter usług medycznych lub okołomedycznych (innych niż ortodontyczne) i są one niezbędne do całkowitego wykonania usługi ortodontycznej, to skarżąca może korzystać z karty podatkowej, a jeżeli nie mają takiego charakteru, to nie ma prawa do tej formy opodatkowania. Istotnie zatem przerzucanie w powyższy sposób na podatnika obowiązku dokonania wykładni przepisów we własnym zakresie, nie spełnia w żadnym zakresie celu występowania o interpretację podatkową.

Naruszona została ordynacja podatkowa poprzez brak dokonania pełnej oceny stanowiska skarżącej i brak udzielenia odpowiedzi na jej pytanie, a także brak pełnego uzasadnienia prawnego stanowiska prezentowanego przez organ, w tym brak wyjaśnienia z jakich przyczyn uznano stanowisko skarżącej za nieprawidłowe. 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
ortodoncja   sąd   Podatki   karta podatkowa  

POLECAMY W SERWISACH