PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Karol Mierzejewski: dotacje europejskie dla gabinetów stomatologicznych w latach 2014-2020 (cz. II)

Autor: Pozostałe źródła • Źródło: Karol Mierzejwski
05-09-2014, 07:56
Karol Mierzejewski: dotacje europejskie dla gabinetów stomatologicznych w latach 2014-2020 (cz. II) Są pieniądze dla dentystów z UE - jak je uzyskać? (fot. archiwum prywatne)
Pozostało tylko kilka miesięcy do uruchomienia nowej puli środków przyznanych Polsce na lata 2014 - 2020. Wraz ze zbliżającymi się naborami coraz więcej wiadomo o ich kształcie - pisze Karol Mierzejewski, specjalista ds. dotacji z UE.

Dofinansowania w nowej perspektywie będą przyznawane w formach bezzwrotnych (dotacje) i zwrotnych (pożyczki, poręczenia). W budżecie 2014 - 2020 pomoc zwrotna będzie częściej stosowana w porównaniu do poprzednich lat. Dotyczy to głównie projektów inwestycyjnych, a więc tych realizowanych najczęściej przez przedsiębiorców. Branża medyczna nadal będzie mogła liczyć na bezzwrotne dotacje pod warunkiem postawienia na innowacyjność lub współpracę nauka - biznes.

Bezzwrotne dotacje - gdzie, ile?

Wiadomo już, że poziomy dofinansowania inwestycji będą inne dla każdego z województw. Te biedniejsze będą mogły liczyć na większy procent zwrotu.
Do 2020 roku wysokość wsparcia będzie wyglądała następująco:
województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie - do 45 proc. zwrotu poniesionych wydatków
województwa: kujawsko- pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie - do 55 proc. zwrotu poniesionych wydatków
województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko- mazurskie - do 70 proc. zwrotu poniesionych wydatków
Województwo mazowieckie ze względu na swoje zróżnicowanie pod względem zamożności będą obowiązywały szczególne zasady.

Zatwierdzony podział będzie wyglądał następująco:
miasto stołeczne Warszawa do 35 proc. zwrotu poniesionych wydatków (od roku 2018 tylko 30 proc.)
podregion warszawski zachodni - do 45 proc. zwrotu poniesionych wydatków
podregiony ciechanowsko- płocki, ostrołęcko- siedlecki, radomski, warszawski wschodni - do 55 proc. zwrotu poniesionych wydatków

Wymienione poziomy dofinansowania stanowią maksymalny procentowy poziom zwrotu inwestycji. W praktyce oznacza to, że urzędy chętnie przyznają dodatkowe punkty za obniżenie udziału dotacji w całej inwestycji. Przykładowo: lubelski gabinet stomatologiczny realizuje inwestycje w wysokości 200 tys. złotych. Przysługuje mu maksymalny zwrot na poziomie 140 tys. złotych (70 proc.). Pisząc wniosek powinniśmy pamiętać o przeliczeniu punktacji i w razie potrzeby obniżyć poziom dofinansowania do 60-65 proc., co może zaważyć na przyznaniu wsparcia.

Innowacyjność - szansa na wysoką punktację

W badaniach Unii Europejskiej i Banku Światowego obrazujących innowacyjność Polska wciąż zajmuje ostatnie pozycje, a odsetek polskich firm wprowadzających innowacje systematycznie maleje. Fakty te zmuszają Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do postawienia sobie za główny cel zwiększenie innowacyjności naszej gospodarki w najbliższych latach.
Pewne jest, że gabinety stomatologiczne poprzez programy krajowe (Program Inteligentny Rozwój) i wojewódzkie (Regionalne Programy Operacyjne) będą intensywnie dotowane w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej.
Problem stanowi sama UE, która nie posiada jednej precyzyjnej definicji innowacyjności. W ślad za nią polskie instytucje pośredniczące innowacyjność interpretują na swój sposób każda. Zmusza to beneficjentów do dokładnej znajomości wielostronicowych regulaminów i uszczegółowień programowych.

POLECAMY W SERWISACH