•  Dentystka, pracująca jako rezydentka (specjalizacja periodontologia), zatrudniona jest na etacie
 • Jednocześnie stomatolog prowadzi własny gabinet stomatologiczny, w którym realizuje świadczenia ogólnostomatologiczne (nie obejmujące procedur periodontologicznych)
 • Dentystka zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej czy może w takiej sytuacji przychody uzyskiwane poza etatem opodatkować w formie podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych
 • Przy obu formach aktywności zawodowej (etat, własna działalność) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest możliwy - ocenił Dyrektor KIS

Zasady pracy dentystyki w ramach rezydentury .

 • Dentystka jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony na stanowisku lekarza dentysty rezydenta.
 • Umowa o pracę została zawarta wyłącznie w ramach umowy o odbywanie specjalizacji z zakresu periodontologii.
 • Szkolenie specjalizacyjne odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji, który jest jednocześnie specjalistą w danej dziedzinie.
 • W trakcie trwania rezydentury dentystka wykonuje konkretną liczbę zabiegów, procedur medycznych, a także odbywa dodatkowe szkolenia zawodowe, określone w programie rezydentury.
 • Wszystkie czynności, wykonywane przez dentystkę rezydentkę, są: zlecane, kierowane i nadzorowane przez kierownika specjalizacji lub innego specjalistę periodontologa.
 • Kierownik specjalizacji, w oparciu o program specjalizacji decyduje, które procedury medyczne będą wykonywane.
 • W ramach umowy o pracę dentystka nie wykonuje leczenia ogólnostomatologicznego (zachowawczego), nie udziela w tym zakresie porad oraz nie uczestniczy w zabiegach i procedurach ogólnostomatologicznych.
 • W ramach specjalizacji dentystka zajmuje się jedynie pacjentami dotkniętymi chorobami przyzębia i błon śluzowych jamy ustnej. Wynika to nie tylko z zakresu obowiązków, ale również z programu specjalizacji, który w istotny sposób ogranicza swobodę działania w podejmowaniu praktyk lekarskich przez lekarza dentystę rezydenta.

Dentystka prowadząca własną działalność 

Dentystka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest praktyka lekarska dentystyczna.

 • W ramach działalności gospodarczej dentystka świadczy usługi ogólnostomatologiczne, wykonuje stomatologię: zachowawczą, estetyczną endodoncję oraz protetykę, a także pełni dyżury w pogotowiu stomatologicznym.
 • Dentystka wykonuje również pracę poza gabinetem, polegającą na analizowaniu przypadków medycznych pacjentów i układaniu w oparciu o wyniki tej analizy własnych autorskich planów leczenia.
 • W ramach działalności gospodarczej dentystka działa jak przedsiębiorca: samodzielnie, bez nadzoru, z pełną odpowiedzialnością za podejmowane decyzje gospodarcze. Zachowuje swobodę w doborze oferowanych usług, metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz ponosi pełną odpowiedzialność osobistą i majątkową za ewentualne błędy w sztuce lekarskiej.
 • Za wykonywane usługi wystawiane są faktury.
 • Dentystka jako formę opodatkowania działalności gospodarczej wybrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wykonywane usługi posiadają klasyfikację PKWIU 86.23.1 - usługi w zakresie praktyki dentystycznej. Przychody z działalności gospodarczej w żadnym roku jej prowadzenia nie przekroczyły równowartości 2 mln. euro.

Jaka forma opodatkowania jest dozwolona  

Czy w tak przedstawionym stanie rzeczy dentystka może korzystać z opodatkowania swoich przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Takie pytanie trafiło do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Skoro, świadczone usługi w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie pokrywają się co do zakresu, które dentystka wykonuje na podstawie umowy o pracę (w trakcie specjalizacji) to prowadzona działalność nie podlega wyłączeniu ze zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dentystka może zatem w 2022 r. opodatkować przychody z prowadzonej działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Interpretacja indywidualna 0114-KDIP3-2.4011.269.2022.2.EW