PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Jakie kary za niewłaściwe umieszczanie nazw towarów i usług na paragonach fiskalnych?

NRL/szaft
04-11-2013, 10:44
Jakie kary za niewłaściwe umieszczanie nazw towarów i usług na paragonach fiskalnych? Jakie kary za niewłaściwe umieszczanie nazw towarów i usług na paragonach fiskalnych?
Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego umieszczania nazw towarów i usług na paragonach fiskalnych. - Sprawa nadal jest przedmiotem korespondencji pomiędzy samorządem lekarskim a resortem finansów. Oczekując na wyjaśnienie powstałych niejasności, warto mieć na uwadze, jakie są możliwe konsekwencje dla podatnika, gdy organy skarbowe uznają i wykażą, że w sposób niewłaściwy zamieszczał nazwy na paragonach fiskalnych – zaznaczają prawnicy NRL.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących paragon fiskalny powinien zawierać nazwę towaru lub usługi pozwalającą na ich jednoznaczną identyfikację. Kwestia ta budzi szereg wątpliwości w odniesieniu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy dentystów.

Kara: dlaczego?
Z art. 61 § 3 w zw. z art. 61 § 2 Kodeksu karnego skarbowego wynika, że kto wadliwie prowadzi księgę podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Z art. 53 § 21 pkt 5 k.k.s. wiadomo, że księgami w rozumieniu kodeksu są zapisy kas rejestrujących.
Prawnicy NRL przypominają, że art. 53 § 23 kodeksu karnego skarbowego stanowi, iż księgami wadliwymi są księgi prowadzone niezgodnie z przepisami prawa. Za niezgodne z przepisami prawa, prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Niezgodne z przepisami prawa, a więc wadliwe, może być np. wskazanie na paragonie nazwy świadczenia zdrowotnego w sposób nie pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację - w takiej zaś sytuacji podatnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenie skarbowe.

Kara: jak wysoka?
Prawnicy NRL wskazują, że art. 47 § 1 k.k.s. kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z art. 48 § 1 k.k.s., kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.
Art. 48 § 2 k.k.s. stanowi zaś, że mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
- Obecnie kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od 160 zł (jedna dziesiąta minimalnego wynagrodzenia) do 32 000 zł (dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia). W praktyce kary za wadliwe prowadzenie ksiąg nakładane są zwykle w drodze postępowania mandatowego, czyli w roku 2013 do kwoty 3 200 zł - wyjaśniają prawnicy przygotowujący opinię dla KS NRL.

Kara: kiedy kumulacja wykroczeń?
Prawnicy zwracają uwagę na jeszcze jedną sytuację. Gdy organy podatkowe wykażą, że właściciel gabinetu stomatologicznego nie tylko wadliwie prowadził ewidencję przy użyciu kasy rejestrującej, ale również w sposób nieprawidłowy opodatkowywał swoje czynności - co skutkowało zaniżeniem zobowiązań podatkowych - może zachodzić odpowiedzialność karna zarówno za wykroczenie skarbowe, jak i za przestępstwo skarbowe - w zależności od wysokości stwierdzonych uszczupleń.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
kasa fiskalna   Komisja Stomatologiczna   paragon  

POLECAMY W SERWISACH