Czerwcowa dynamika cen usług stomatologicznych na poziomie 0,37 proc. dała Polsce pod tym względem 7. pozycję wśród państw unijnych.

Najwyższa dynamika cen w czerwcu 2021 r. wystąpiła w Austrii (1,28 proc.), w Turcji* (1,17 proc.) i we Francji (0,96 proc.).

W 9 państwach ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się, a w trzech spadły – (Rumunia i Islandia* po 0,1 proc. oraz Chorwacja 0,2 proc.).