W czerwcu 2021 r. ceny usług stomatologicznych były wyższe od tych z czerwca 2020 r. o 5,0 proc. (tyle samo co w maju) - podał GUS. Jeśli chodzi o stosunek cen I – VI 2021 r. do I – VI 2020 r. wzrost cen wyniósł 9,90 proc. (11,0  proc. w maju 2021 r.)

W ujęciu miesięcznym w czerwcu 2021 r. ceny usług stomatologicznych (0,4 proc.) wzrastały wolniej niż lekarskich (0,5 proc) i szybciej niż usług szpitalnych i sanatoryjnych (wzrost o 0,1 proc.), a także cen urządzeń i sprzętu terapeutycznego oraz wyrobów farmaceutycznych (po 0,2 proc.).

W czerwcu 2021 r. ceny w całym sektorze zdrowia wzrosły o 0,3 proc., natomiast ceny usług i towarów konsumpcyjnych ogółem zwiększyły się o 0,1 proc.

Ceny usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r., w porównaniu z czerwcem 2020 r. wzrosły o  4,4 proc., a usług stomatologicznych - jak podaliśmy – o 5 proc.

Przypomnijmy, że w maju 2021 r. ceny usług stomatologicznych I – V 2021 r. do I – V 2020 r. wzrosły o 11,0  proc. W ujęciu miesięcznym w maju 2021 r. w sektorze zdrowie ceny usług stomatologicznych (0,6 proc.) wyprzedziły wzrost cen usług lekarskich (0,5 proc.), usług szpitalnych i sanatoryjnych (aż o 7,4 proc.). Ceny urządzeń i sprzętu terapeutycznego wzrosły o 0,5 proc. , a wyrobów farmaceutycznych - o 0,4 proc.