• Wszyscy pacjenci gabinetów stomatologicznych z obawy przed zakażeniem koronawirusem, oczekują większej liczby procedur czyszczenia i dezynfekcji.
  • Najwięcej obaw wiąże się ze sprzętem dentystycznym, a następnie z powierzchniami, na których osiadają patogeny.
  • Tymczasem tylko 61 proc. respondentów stwierdziło, że faktycznie widziało personel dentystyczny dezynfekujący sprzęt dentystyczny, zaś 46 proc. widziało odkażanie często dotykanych powierzchni.
  • Co drugi pacjent chce, by dentysta nosił gogle i jednorazowy fartuch.

Niektóre osoby oceniają bezpieczeństwo w gabinecie stomatologicznym na podstawie tych procedur, które zaobserwują. I szczególnie ta część pacjentów powinna być bardziej szczegółowo informowana, o tym co się dzieje podczas ich nieobecności w miejscu pracy dentysty.

95 proc. z 3400 respondentów w sondażu przeprowadzonym przez DentaVox (amerykańska platforma do badania rynku usług stomatologicznych)  stwierdziło, że z powodu pandemii COVID-19 oczekują znacznie wyższych standardów w zakresie higieny w gabinecie dentystycznym .

Ponadto 50 proc. stwierdziło, że dezynfekcja sprzętu dentystycznego jest najważniejszą procedurą, który muszą zapewnić gabinety dentystyczne, a 22 proc. wskazała na odkażanie często dotykanych powierzchni.

Choć dentyści zawsze przestrzegali procedur czyszczenia i dezynfekcji, na które jeszcze większy nacisk kładą w czasie epidemii, to wyniki ankiety  DentaVox zaskakują.

Tylko 61 proc. respondentów stwierdziło, że faktycznie widziało personel dentystyczny dezynfekujący sprzęt dentystyczny, zaś 46 proc. widziało jak odbywa się odkażanie często dotykanych powierzchni. Te czynności oczywiście nie muszą się odbywać przy pacjencie, jednak najwyraźniej istnieje potrzebna  informowania pacjentów o wykonywanych czynnościach.

Dobrze jeśli pacjent widzi, że dentysta myje ręce i zmienia  rękawiczki.

W dalszej części sondażu, 9 proc. ankietowanych stwierdziło, że najważniejsze w ograniczeniu zakażeń jest używanie środków ochrony osobistej, a 5 proc. uznało, że to mycie rąk. Natomiast tylko 67 proc. respondentów widziało, jak personel dentystyczny myje ręce, a 50 proc.  jak personel zmieniał oni swoje środki ochrony osobistej.

Ponadto tylko 0,76 proc. respondentów wskazało, że znaczenie mają otwarte okna, a 4,1 proc. wysoko oceniało oczyszczanie i dezynfekcję powietrza. Tylko 23 proc.  widziało, że personel gabinetu otwiera okna podczas ich wizyty u dentysty, a 25 proc. zauważyło jakiś system oczyszczania powietrza.

Pacjenci chcą, by personel stomatologiczny nosił:

- rękawiczki ochronne 93 proc.
- maseczki na twarz 88 proc.
- gogle 61proc.
- jednorazowe fartuchy 46 proc.
- pokrowce na buty 39 proc. 
- czepki 16 proc.
- przyłbice 15.