• We Francji obserwuje się niedobór lekarzy dentystów poza wielkimi aglomeracjami. Średnia w tym kraju to 62 stomatologów na 100 tys. obywateli
  • Dentyści, którzy chcą rozpocząć działalność w najbardziej zaniedbanych "stomatologicznie" regionach, mogą występować o 25 tys. euro, w celu uruchomienia praktyki zawodowej
  • Francuski rząd utworzył od roku akademickiego 2022 osiem nowych wydziałów stomatologii uniwersyteckiej w: Amiens, Caen, Rouen, Dijon, Besançon, Grenoble, Poitiers i Tours

We Francji duży niedobór stomatologów 

Według najnowszego raportu ONDPS (Narodowe Obserwatorium Demografii Zawodów Medycznych), które bada dane demograficzne pracowników ochrony zdrowia - we Francji jest 42 tys. dentystów (62 na 100 tys. mieszkańców). To niewiele w porównaniu z sąsiednimi krajami, takimi jak Hiszpania (84), Niemcy (86) i Włochy (87). 

 Znacznie gorzej sytuacja wygląda poza dużymi miastami. Cztery regiony cierpią na chroniczny niedobór dentystów: Normandia (42), Centre-Val de Loire (44), Hauts de France i Bourgogne Franche-Comté (48). 

Starania o zwiększenie liczby lekarzy dentystów

Braki są częściowo spowodowane limitem liczby studentów medycyny, który został zniesiony w 2020 r. Celem wyznaczonym w 2021 r. i przyjętym przez rząd jest przeszkolenie o 14 proc. więcej dentystów w latach 2021 - 25 niż w poprzednich pięciu latach. 

Podjęto również działania w celu rozwiązania problemu regionalnych problemów z dostępem do lekarza dentysty. 

Ustanowiono dla studentów stomatologii, którzy zgodzą się na praktykę w obszarze niedoborów przez co najmniej dwa lata od zakończenia studiów. 

Dentyści, którzy chcą rozpocząć działalność w bardzo zaniedbanych "stomatologicznie" regionach, mogą występować o 25 tys. euro, w celu uruchomienia praktyki zawodowej. 

Ci, którzy już praktykują w takich obszarach, mogą otrzymać trzy roczne płatności po 3 tys. euro każda, jeśli będą kontynuować pracę tam gdzie funkcjonują. 

Rząd utworzył od roku akademickiego 2022 osiem nowych wydziałów stomatologii uniwersyteckiej w: Amiens, Caen, Rouen, Dijon, Besançon, Grenoble, Poitiers i Tours. 

Miasta te zostały wybrane ze względu na to, że znajdują się w obszarach cierpiących na brak dentystów. 

Raport ONDPS wyraźnie pokazał, że te części kraju, w których nie ma uniwersyteckiego wydziału stomatologii, są znacznie bardziej narażone na niedobory kadry medycznej. Na tych obszarach mieszka 30 proc. francuskiej populacji, ale tylko 22 proc. dentystów.