O to, żeby tak właśnie było zadbać chce Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który ma zamiar zlecić: przygotowanie, realizację i emisję spotu reklamowego promującego problematykę „Edukacji, promocji i profilaktyki w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowanych do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców". Projekt, o którym niejednokrotnie pisaliśmy, współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podstawowe założenia, związane z realizacją i emisją spotu, to:
Okres: dziesięć, następujących po sobie, tygodni pomiędzy 1 stycznia a 31 marca 2015 r.
Liczba: 300 emisji.
Pasmo reklamowe: przy wiadomościach regionalnych, godz.:18:00 - 19:00.
Częstotliwość: trzy razy w tygodniu (np. poniedziałek, środa, piątek).
Plasowanie: dziesięć wybranych przez wykonawcę spotu ośrodków regionalnych TVP.
Termin złożenia oferty: do 8 grudnia 2014 r., godz. 14:00.
Miejsce złożenia oferty: Biuro Projektu KIK-33, ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań.

Realizator zamówienia powinien mieć doświadczenie w emisji programów telewizyjnych (minimum 10 programów wyemitowanych w stacji telewizyjnej.

Więcej: old.amp.edu.pl