PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak będzie działać Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych? Wyjaśnia Piotr Bromber

Autor: miro • Źródło: sejm.gov.pl
05-10-2022, 08:31
Jak będzie działać Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych? Wyjaśnia Piotr Bromber Pytania o Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych Fot. AdobeStock
Spłata kredytów na pokrycie kosztów studiów medycznych powinna w większym stopniu uwzględniać indywidualną sytuację studenta - uważa poseł Marek Rutka. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber wyjaśnia obowiązujące zasady.
  • Nie ma możliwości finansowania kredytem dla studentów medycyny dwukrotnie tego samego okresu studiów (powtarzanie), jednak sam ten fakt nie zmienia zasad umarzania zobowiązań
  • Umorzenie kredytu na studia medyczne warunkowane jest przepracowaniem w ciągu 12 lat 10 lat (liczy się czas odpowiadający pełnemu etatowi) w oparciu o kontrakt z płatnikiem publicznym. W okresie tym kredytobiorca, musi uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową
  • Na liście 22 specjalizacji priorytetowych jest tylko jedna skierowna do lekarzy dentystów - stomatologia dziecięca

Poseł Marek Rutka uważa, że na zasady zasady kredytowania studiów medycznych nie powinno rzutować jednokrotne powtarzanie roku, w ciągu całego realizowanego toku studiów (taka sytuacja może bowiem wynikać z czynników niezależnych - losowych, a nie być powodem niedostatecznego zaangażowania studenta w realizację toku studiów).

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber wyjaśnia zasady, na jakich oparty jest system kredytów dla studentów medycyny. 

Powtarzanie roku lub semestru studiów medycznych

Bank zawiesza wypłatę semestralnych transz kredytu na studia medyczne w przypadku:

  • powtarzania przez kredytobiorcę semestru albo roku akademickiego;
  • korzystania przez kredytobiorcę z urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
  • zawieszenia kredytobiorcy w prawach studenta.

W przypadku ustania przyczyn powodujących zawieszenie wypłaty transz kredytu na studia medyczne - wypłata semestralnych transz kredytu na studia medyczne zostaje wznowiona po potwierdzeniu przez kredytobiorcę kontynuowania studiów, w kolejnym semestrze lub roku akademickim.

Piotr Bromber wyjaśnia, że kredyt na studia medyczne nie może finansować powtarzany przez studenta semestr lub rok akademicki. Kredytobiorca otrzymuje finansowanie z Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych w okresie semestrów, których nie powtarza.

Studenci, odbywający odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim, korzystający z kredytu na studia medyczne - mogą powtarzać semestr lub rok akademicki na zasadach określonych przez uczelnie, jednak powtarzany okres studiów nie może być finansowany z kredytu na studia medyczne.

Zasady umarzania kredytu na studia medyczne

SŁOWA KLUCZOWE
specjalizacje   kredyty   studenci stomatologii  

POLECAMY W SERWISACH