• Integracja kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi - odłożona na 2,5 roku.
  • W okresie przejściowym nie będzie kar za brak integracji kasa - terminal.
  • MF pracuje nad przepisami przejściowymi.

Terminal - kasa - integracja 

Jak informuje Ministerstwo Finansów, wdrożone mają być przepisy odraczające o 2,5 roku obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi. Początkowo ten obowiązek miałby wejść w życie 1 lipca 2022 r.

Według zapewnień resortu finansów do końca 2024 r. nie będzie stosowana kara administracyjna w wysokości 5 tys. zł wobec przedsiębiorców, którzy nie zapewnią integracji posiadanych kas online z terminalami płatniczymi.

Zastępczy system raportowania o płatnościach bezgotówkowych  

W dialogu z biznesem, w tym z przedstawicielami rynku urządzeń płatniczych, minister finansów pracuje nad ustaleniem zastępczego obowiązku raportowania informacji o płatnościach bezgotówkowych.

Planuje się wprowadzenie (w okresie odroczenia obowiązku integracji) obowiązku raportowania danych o płatnościach bezgotówkowych, ale będzie on dotyczył wyłącznie agentów rozliczeniowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Przepisy odłożone na 2,5 roku  

Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, wprowadzoną na mocy ustawy z 29 października 2021 r. zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy byliby obowiązani do zapewnienia współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących.

źródło: Ministerstwo Finansów