• Miesięczna dynamika cen usług stomatologicznych we wrześniu 2022 r. wyniosła 1,2 (0,8 proc. w sierpniu 2022 r. i 1,0 proc. w lipcu)
 • Wzrost cen usług stomatologicznych, w ujęciu rocznym, sięgnął we wrześniu 2022 r. 14,1 proc. (najwięcej w branży medycznej)
 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. w porównaniu z takim samym miesiącem 2021 r. wzrosły o 17,2 proc.

Ceny usług w stomatologii stabilnie w górę

Wrzesień to okres, w którym miesięczna dynamika cen usług w stomatologii (1,2 proc.) to wyraźny wzrost w porównaniu do sytuacji z poprzednich miesięcy.

We wrześniu ceny usług stomatologicznych wzrosły 1,2, w sierpniu o 0,8 proc. w lipcu o 1,0 proc. w czerwcu o 0,8 proc., w maju wzrost ten wyniósł 1,0 proc., w kwietniu, 0,9 proc., w marcu 2,0 proc., w lutym 2,3 proc. i 3,3 proc. w styczniu 2022 r. - wynika z danych GUS.

Dynamika cen w całym sektorze zdrowia we wrześniu 2022 r. wobec sierpnia 2022 r. była zdecydowanie niższa niż w stomatologii, wyniosła 0,7 proc. i kształtowała się następująco:

 • usługi stomatologiczne (1,2 proc.),
 • usługi lekarskie (1,4 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (0,5 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (1,1 proc.),
 • usługi szpitalne i sanatoryjne (0,3 proc.)

Wzrost cen usług stomatologicznych w skali roku   

Pod względem wzrostu cen w ujęciu rocznym branża stomatologiczna wyprzedziła wszystkie inne obszary w sektorze zdrowie:

 • usługi stomatologiczne (14,1 proc.),
 • usługi lekarskie (13,6 proc.),
 • szpitalne i sanatoryjne (12,2 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (6,5 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (2,5 proc.).

  W całym sektorze zdrowia ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 6,5 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. w porównaniu z takim samym miesiącem 2021 r. wzrosły o 17,2 proc. (przy wzroście cen towarów – o 18,7 proc. i usług – o 12,5 proc.).