• 1 września 2021 do Medicover Stomatologia dołączył Impladent specjalizujący się w kompleksowych, innowacyjnych usługach z zakresu chirurgii odtwórczej m.in. w przeszczepie tkanek miękkich i kości w obrębie jamy ustnej oraz implantologii. 

  • Motywację transakcyjną w branży stomatologicznej po stronie inwestorów budują: duży udział wydatków prywatnych, wysoka dynamika ich wzrostu, a także duże rozdrobnienie rynku.

  • Pozyskanie inwestora pozwala lekarzom - właścicielom lecznic stomatologicznych skupić się na leczeniu pacjentów, ponadto, zapewnia rozwój zawodowy, dostęp do szkoleń,  umożliwia korzystanie z know-how innych placówek, należących do inwestora.

Impladent prowadzi dwie placówki dysponujące 7 gabinetami, posiada ponad 30-osobowy zespół i specjalizuje się w kompleksowych, innowacyjnych usługach z zakresu chirurgii odtwórczej tkanek miękkich i kości oraz implantologii.

Konsolidacja w branży stomatologicznej przyspiesza

Dlaczego inwestorzy kupują, a stomatolodzy sprzedają kliniki stomatologiczne?
Konsolidacja stomatologii to europejski trend widoczny m.in. w Finlandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, gdzie rynek stomatologiczny jest już w tej chwili skonsolidowany w ponad 25 proc. Motywację transakcyjną w Polsce po stronie inwestorów budują następujące wartości rynku stomatologii: duży udział wydatków prywatnych oraz wysoka dynamika wzrostu, a także duże rozdrobnienie rynku.

Spodziewany dynamiczny wzrost wydatków na prywatną opiekę stomatologiczną

- Wydatki prywatne na opiekę stomatologiczną w Polsce przekraczają 10 mld zł i rosną w dwucyfrowym tempie. Z jednej strony jest to efekt odbicia po przejściowym obniżeniu w skutek pandemii wartości rynku w 2020 r., z drugiej zaś to reakcja na niskie nakłady ze środków publicznych, które utrzymują się od wielu lat na poziomie nieprzekraczającym 2 mld zł, co stanowi poniżej 2 proc.  wydatków publicznych na opiekę medyczną. Podczas gdy w innych krajach europejskich ten udział wynosi nawet 5 proc. – mówi Joanna Szyman, wiceprezes zarządu Grupy Upper Finance.

Pomimo, iż udział wydatków w stomatologii sukcesywnie rośnie, to jednak per capita na tle innych krajów jest to jeden z najniższych poziomów na świadczenia stomatologiczne w Europie (ok. 32 euro na osobę w Polsce wobec  ok. 330 euro na osobę w Niemczech).

- W związku z tym w najbliższych latach można spodziewać się dalszego dynamicznego wzrostu wydatków na prywatną opiekę stomatologiczną. Dobre tempo wzrostu oraz duży potencjał w zakresie możliwości konsolidacji zachęca inwestorów do aktywności na tym rynku. W początkowym etapie rozwoju uwaga inwestorów była skupiona na klinikach mających lokalizacje w największych miastach w Polsce. W kolejnym etapie procesu konsolidacji należy spodziewać się również zainteresowania placówkami w średnich i mniejszych miejscowościach – mówi Marcin Śmigielski, Project Manager w Grupie Upper Finance.

Milionowe nakłady na lecznice stomatologiczne 

Z kolei po stronie sprzedających wzrasta świadomość rosnących wymogów dotyczących standardu zarządzania i rosnącej roli back office’u (marketing, finanse, zakupy) w budowaniu przewag konkurencyjnych. Rosną również oczekiwania pacjentów w zakresie standardów opieki i kompleksowości oferty. Częstą motywacją dla sprzedających staje się też kwestia braku sukcesorów. Dodatkowo należy pamiętać o rosnących wymogach inwestycyjnych w nowoczesne wyposażenie i technologię.

- Pozyskanie inwestora pozwala właścicielom klinik stomatologicznych, którzy są lekarzami, skupić się na leczeniu pacjentów. Ponadto, zapewnia to dalszy rozwój zawodowy, dostęp do szkoleń oraz umożliwia korzystanie z know-how innych placówek, należących do inwestora, a samej klinice zapewnia szybszy wzrost, poprawę efektywności i uzyskanie synergii z grupą inwestora – dodaje Joanna Szyman.

Kto konsoliduje rynek usług stomatologicznych

Największe transakcje na rynku europejskim należą do Grupy Bupa, których dokonano poprzez Bupa Dental Care w Wielkiej Brytanii i Sanitas Dental w Hiszpanii oraz Lux Med w Polsce.

- Największa historycznie transakcja tej Grupy to nabycie Oasis Healthcare, drugiej co do wielkości sieci stomatologicznej w Wielkiej Brytanii od funduszu Bridgepoint (wycena EV £835m). Dodatkowo Bupa przeprowadziła wiele mniejszych akwizycji w Wielkiej Brytanii, Irlandii, a także w Polsce. Na polskim rynku akwizycje prowadzone są przez Grupę Lux Med. – mówi Joanna Szyman, Wiceprezes Zarządu Grupa Upper Finance.

Inni aktywni gracze na rynku europejskim to Carlyle Group i Palamon Capital Partners, które zainwestowały w Mydentist, największą sieć stomatologiczną w Wielkiej Brytanii.

Z kolei Curaeos z portfela funduszu EQT nabyła sieć klinik stomatologicznych działających pod nazwą DentConnect oraz Dentalcoop w Holandii, Belgii, Danii, Niemczech i we Włoszech, i konsekwentnie konsolidowała rynek, m.in. przez transakcje przejęcia największych grup stomatologicznych w Holandii: Samenwerkende Tandartsen od funduszy NPM Capital i Bencis Capital Partners oraz Centrum Mondzorg Waalre.

W Europie nie brakuje również funduszy private equity (PE) inwestujących w stomatologię.

W Polsce wysoką aktywnością akwizycyjną na rynku stomatologii charakteryzują się gracze branżowi: Grupa Medicover oraz Grupa Lux Med. Każda z nich posiada w swoim portfelu już ponad 200 foteli dentystycznych. Polski rynek stomatologiczny jest atrakcyjny inwestycyjnie również dla funduszy private equity (PE). W 2020 r. do gry włączył się chociażby Tar Heel Capital.  

 - Inwestorzy są skoncentrowani na dynamicznej ekspansji w sektorze i budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o dołączanie do sowich sieci – „klinik liderów” tj. klinik posiadających kompleksową ofertę stomatologiczną o wysokim poziomie jakości usług, w tym usług wysokospecjalistycznych takich, jak implantologia, protetyka czy ortodoncja – dodaje Marcin Śmigielski.

Rola doradców transakcyjnych w procesach konsolidacji 

Transakcje M&A są skomplikowanymi procesami. Z badań rynkowych wynika, że 33 proc. inwestorów strategicznych i 44 proc. inwestorów branżowych uważa, że transakcje najczęściej nie dochodzą do skutku przez brak odpowiedniego przygotowania po stronie celu przejęcia.

Wsparcie doświadczonego doradcy transakcyjnego, który zna rynek, praktyczne rozwiązania i mechanizmy transakcyjne oraz dociera do szerokiego grona inwestorów, wpływa bezpośrednio na maksymalizację wartości dla właścicieli i zakończenie transakcji z sukcesem. Procesy transakcyjne w segmencie usług stomatologicznych z Upper Finance, jako doradcą, każdorazowo zakończyły się sukcesem.

Dzięki aktywności doradczej Upper Finance w Polsce dokonały się największe transakcje konsolidacyjne w segmencie usług stomatologicznych. Łącznie z udziałem ekspertów Upper Finance właściciela zmieniło ponad 150 gabinetów. Zespół Upper Finance m.in. pozyskał inwestora strategicznego Grupę LUX MED dla sieci Eurodental oraz Silver Dental Clinic, uczestniczył także w sprzedaży sieci Addent, Stoma-Dental, sieci klinik Polskie Centra Stomatologiczne DENS, czy klinik Centrum Uśmiechu do Grupy Medicover.