• Udział osób zatrudnionych wśród młodych stażem lekarzy dentystów sięga 95 proc.
  • Udział samozatrudnionych wśród lekarzy dentystów wynosi po pięciu latach od uzyskania dyplomu 81 proc. (47 proc. w grupie lekarzy).
  • Dzięki szybkiemu wzrostowi wynagrodzeń stomatolodzy przeganiają pod tym względem absolwentów studiów technicznych (przez pierwsze trzy lata po dyplomie bezapelacyjnie najwyżej wynagradzanych absolwentów).

Statystycznie rzecz ujmując, jeden absolwent studiów stomatologicznych pracuje w 1,2 miejscach (uwzględniając samozatrudnienie), a studiów lekarskich aż w 1,8 miejscach - wynika z  Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych (ELA).

Powszechne samozatrudnienie wśród lekarzy dentystów 

Lekarze dentyści po ukończeniu studiów od razu intensywnie pracują. Udział osób zatrudnionych sięga w tej grupie aż 95 proc. Powszechnemu zatrudnieniu na etat towarzyszy niemały, bo ok. 30 proc. udział osób podejmujących pracę nieetatową (odsetek ten ciągle rośnie) - uzupełniającą zatrudnienie na umowę o pracę.

Bardzo wyraźnie wśród lekarzy dentystów (chociaż mniej wyraźniej niż wśród lekarzy) widać „tąpnięcie” zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Odsetek pracujących po ukończeniu jednolitych magisterskich studiów lekarskich i stomatologicznych według typu zatrudnienia (według ELA). 

N - inne formy niż etat; E - etat; S - samozatrudnienie

Około półtora roku po uzyskaniu dyplomu stomatolodzy powszechnie uruchamiają własną praktykę.

Udział samozatrudnionych wśród lekarzy dentystów osiąga po pięciu latach od uzyskania dyplomu 81 proc. (47 proc. w grupie lekarzy). Tendencje pokazują, że należy spodziewać się jeszcze powszechniejszego zakładania własnej działalności gospodarczej w tej grupie absolwentów.

Niskie ryzyko bezrobocia wśród lekarzy dentystów

Efektem ponadprzeciętnej aktywności zawodowej stomatologów jest niskie ryzyko bezrobocia, a także stosunkowo wysokie zarobki. Stomatolodzy - co do zasady - są grupą wolną od ryzyka bezrobocia, z wyjątkiem corocznego "incydentalnego" masowego rejestrowania się młodych lekarzy w urzędach pracy w okresie między stażem a podjęciem kolejnej pracy (np. rezydentury). Zjawisko takie (w nieco większej skali) obserwowane jest wśród lekarzy.

Skutkiem tych zachowań jest punktowy, gwałtowny spadek wskaźników zatrudnienia, a także wzrost względnego wskaźnika bezrobocia w okresie wspomnianych rejestracji jako bezrobotnych. Poza tą krótką anomalią wszyscy młodzi dentyści – jeśli chcą i mogą - pracują.

źródło ELA

Szybki wzrost zarobków lekarzy dentystów

Bardzo szybko rosną ich zarobki. Wprawdzie zaraz po dyplomie lekarze dentyści zarabiają mało (na poziomie płacy minimalnej), to w ciągu pięciu lat odnotowują najszybszy przyrost wynagrodzeń - do ponad 8 tys. zł miesięcznie. Dzięki tak szybkiemu wzrostowi wynagrodzeń przeganiają oni nawet absolwentów studiów technicznych (przez pierwsze trzy lata po dyplomie bezapelacyjnie najwyżej wynagradzanych absolwentów).

Z uwagi na fakt, że w przypadku stomatologów dominuje samozatrudnienie, ich dochody nie są ujęte w rejestrach ZUS.

Duży odsetek zatrudnionych wśród lekarzy dentystów 

Procent lekarzy i lekarzy dentystów pracujących w ochronie zdrowia. Udział ten osiąga 93 proc. Faktycznie procent zatrudnionych w zawodzie z pewnością jest większy, ponieważ wynik ten oparty jest wyłącznie na ustaleniu sektora zatrudnienia na podstawie kodów PKD. Jeśli uwzględnić fakt, że część absolwentów kierunków lekarskich i stomatologicznych wykonuje pracę lekarza w instytucjach działających w innych sektorach (np. lekarze zakładowi), to wynik ten byłby jeszcze wyższy.

 

Zarobki bezpośrednio po skończeniu studiów (dane z 2019 r.).

Pierwszy wskaźnik: Wynagrodzenie absolwentów ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie w stosunku do średnich zarobków w miejscu zamieszkania (im wyższa wartość, tym korzystniejsza sytuacja dla lekarza dentysty). Wartość poniżej 1 oznacza, że przeciętnie absolwenci zarabiają poniżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania.

Drugi wskaźnik: Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
0,52
2603,56 zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
0,50
2612,7 zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
0,49
2496,78 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
0,49
2606,65 zł

Gdański Uniwersytet Medyczny
0,48
2603,00 zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
0,47
2603,00 zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
0,45
2603,00 zł

Warszawski Uniwersytet Medyczny
0,44
2603,60 zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
0,44
2401,26 zł

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
0,42
2446,88 zł