• Rozbieżność w wysokości opłat za naukę stomatologii w trybie niestacjonarnym wśród uniwersytetów medycznych jest spora
  • Nauka komercyjna stomatologii, w zależności od uczelni, może kosztować od 20 do 60 tys. zł rocznie.    

Część uniwersytetów medycznych opublikowała cenniki opłat za studia w języku polskim prowadzone w trybie niestacjonarny (komercyjnie) w roku akademickim 2022/23. Nie jest tanio.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

studia na wydziale lekarsko – stomatologicznym (rocznik 22/23):
- cały tok studiów 299,5 tys. zł,
- opłata roczna w dwóch ratach po 30,3 tys. zł,
- opłata roczna w czterech ratach po 15,3 tys. zł,
- opłata roczna jednorazowa 59,9 tys. zł.

Opłaty za usługi edukacyjne, związane z kształceniem cudzoziemców w języku polskim na studiach stacjonarnych oraz stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce

Higiena stomatologiczna
- cały tok studiów 69,9 tys. zł,
- opłata roczna w dwóch ratach po 11,8 tys. zł,
- opłata roczna w czterech ratach po 6 tys. zł,
- opłata roczna jednorazowa 23,3 tys. zł

Techniki dentystyczne
- cały tok studiów 111,9 tys. zł,
- opłata roczna w dwóch ratach po 18,9 tys. zł,
- opłata roczna w czterech ratach po 9,6 tys. zł,
- opłata roczna jednorazowa 37,3 tys. zł

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (rocznik 22/23)

Wydział lekarsko - dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne (studenci obywatele polscy)
liczba semestrów   10
opłata za każdy semestr 22 tys. zł

Wydział  lekarsko - dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne (studenci obcokrajowcy)
5375 EUR za semestr

Techniki dentystyczne, studia I stopnia stacjonarne 5950 EUR za semestr

Higiena stomatologiczna, studia I stopnia stacjonarne 3700 EUR za semestr

Gdański Uniwersytet Medyczny (rocznik 22/23)
Studia niestacjonarne
- wydział lekarsko – dentystyczny 21 tys. zł opłata za semestr
- techniki dentystyczne 5 tys. zł za semestr

Jednolite studia magisterskie polskojęzyczne dla cudzoziemców wydział lekarsko – dentystyczny 21 tys. zł.

CM Uniwersytet Jagielloński (rocznik 21/22)

wydział lekarsko – dentystyczny, opłata roczna 44 tys. zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (rocznik 21/22)

wydział lekarsko – dentystyczny, opłata roczna jednolite studia magisterskie 40 tys. zł

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (rocznik 21/22)

Opłata roczna jednolite studia magisterskie 41 tys. zł

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (rocznik 21/22)

Opłata roczna jednolite studia magisterskie 39 tys. zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (rocznik 21/22)

Studenci stomatologii nie płacą za usługi edukacyjne w trybie niestacjonarnym za I i VI rok studiów. Za pozostałe lata pobierana jest roczna opłata w wysokości 18,99 tys. zł.