Z tego zestawienia wynika, że udział nakładów na stomatologię w stosunku do całkowitego budżetu NFZ spadnie.

Jeśli chodzi o poszczególne OW NFZ, to tylko w Podlaskim OW NFZ projektowane nakłady na stomatologię (zakładany wzrost o 8,78 proc.) przekroczyłyby średni wzrost ogółem na ochronę zdrowia (o 8,48 proc.).

W przypadku ośmiu OW NFZ nie przewidziano żadnych wzrostów.

Stosunkowo największe wzrosty dotyczą, oprócz wspomnianego Podlaskiego OW, także OW: Świętokrzyskiego, Dolnośląskiego i Małopolskiego. Co ilustruje tabela.

Oczywiście prezentowane zestawienie w toku prac parlamentarnych może się jeszcze zmienić.