PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Hanna Gill-Piątek pyta o kary za spekulacje śoi

ms
23-10-2020, 09:13
Hanna Gill-Piątek pyta o kary za spekulacje śoi Posłanka Hanna Gill-Piątek (źródło: FB)
- Sytuacja epidemiczna uległa znaczącemu pogorszeniu, proszę o informację, czy rząd rozważa zainicjowanie starań o przywrócenie kar za spekulacje produktami leczniczymi czy środkami ochrony osobistej – pyta posłanka Hanna Gill-Piątek.

Często słyszymy o wysokich mandatach nakładanych na obywateli za niestosowanie się do obostrzeń spowodowanych epidemią. Jednak niewiele mówi się o karach nałożonych za spekulacje na niezbędnych środkach ochrony osobistej czy produktach leczniczych. Obowiązujące do niedawna przepisy miały zapobiegać takim zjawiskom, jak powszechne w początkach epidemii COVID-19 zawyżanie cen maseczek czy rękawiczek ochronnych, których koszty często przekraczały możliwości rodzin o skromnych dochodach.

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w art. 8 wprowadziła obowiązek ustalania, w drodze obwieszczenia, maksymalnych cen produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogły być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Nowela ustawy z 31 marca 2020 r. poszerzyła ten katalog o środki biobójcze i surowce farmaceutyczne oraz określiła sankcje w postaci kar pieniężnych w wysokości od 5 tys. zł do 5 mln zł lub – przy większej skali i wielokrotnym przekroczeniu – do 10 proc. obrotu w poprzednim roku obrotowym.

Artykuł 8 ustawy od 5 września 2020 r. utracił moc zgodnie z art. 36 ust. 1.

Wobec narastania liczby zakażeń i zwiększeniem zapotrzebowania na śoi, zwracam się do ministra zdrowia z pytaniem: czy rząd uważa za zasadne i czy rozważa powtórne wprowadzenie przepisów nakładających sankcje za spekulacje na niezbędnych środkach ochrony osobistej czy produktach leczniczych?

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
COVID-19   środki higieny osobistej  

POLECAMY W SERWISACH