Sierpniowa dynamika cen usług stomatologicznych na poziomie 0,80 proc. dała Polsce pod tym względem 4. pozycję wśród państw unijnych.

W lipcu 2021 r. ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły średnio o 0,15 proc., w czerwcu o 0,37 proc., w maju o 0,66 proc., w kwietniu i w marcu o 0,37 proc., w lutym o 1,35 i w styczniu 0 0,53 proc.

Najwyższą dynamikę cen w sierpniu 2021 r. zanotowano w Szwecji (3,38 proc.), w Słowenii (1,14 proc.) i w Irlandii (1,05 proc.). W Szwecji jednak wystąpił w lipcu 2021 r. spadek cen aż o 16,6 proc., co wskazuje na przeprowadzanie w tym państwie drastycznych regulacji systemowych, wpływających na statystyczne wskaźniki.

W 12 państwach ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się (dokładnie tak samo było w lipcu 2021 r.), a tylko w dwóch spadły (Niemcy -0,11 proc. oraz Francja -0,99 proc.). Taka sytuacja sprawiła, że w skali UE wystąpił wzrost cen usług stomatologicznych o 0,07 proc.