• Fundusz WDDF rozdzielany na projekty w zakresie zdrowia jamy ustnej na całym świecie
  • Wnioskodawca nie musi być członkiem Światowej Federacji Dentystycznej
  • Do tej pory o granty aplikowały stowarzyszenia stomatologiczne, organizacje pozarządowe, ministerstwa zdrowia, uniwersytety, szpitale
  • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2022 r.

Światowa Federacja Dentystyczna promuje innowacyjność

Światowa Federacja Dentystyczna (FDI) nadal przyjmuje wnioski do Światowego Funduszu Rozwoju Stomatologii (WDDF). Termin składania wniosków upływa 15 czerwca.

Założona w 1999 roku organizacja WDDF wspiera innowacyjne inicjatywy w zakresie zdrowia jamy ustnej na całym świecie. Wsparcie finansowe przyznawane jest na projekty, których cele są jasno określone, służą  promowaniu i poprawianiu stanu zdrowia jamy ustnej oraz zapobiegają chorobom jamy ustnej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Warunki FDI

FDI zachęca wnioskodawców spośród swoich członków, jednak  finansowanie WDDF jest dostępne także dla osób niebędących członkami stałymi lub stowarzyszonymi z FDI.

Aby zakwalifikować się do otrzymania grantu, wnioskodawca niebędący członkiem musi dołączyć list potwierdzający z krajowego stowarzyszenia dentystycznego, które jest  członkiem regularnym lub stowarzyszonym FDI.

Do tej pory wśród wnioskodawców znajdowały się  ministerstwa zdrowia, krajowe stowarzyszenia stomatologiczne, organizacje pozarządowe, szpitale i ośrodki naukowe.

FDI poszukuje projektów, które mają przynosić korzyści osobom i społecznościom o wykazanych potrzebach w zakresie zdrowia jamy ustnej. Priorytetowo traktowane są projekty z ważnym elementem edukacyjnym i obiecującym potencjałem zrównoważonego rozwoju.

Projekty powinny koncentrować się na co najmniej jednym z następujących tematów:

  • zapobieganie i/lub zwalczanie chorób;
  • edukacja;
  • promocja zdrowia jamy ustnej;
  • podstawowa opieka zdrowotna;
  • następstwa COVID-19.