PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Gmina Świdnica znowu zadba o uzębienie uczniów

ms
07-10-2020, 08:28
Gmina Świdnica znowu zadba o uzębienie uczniów W Świdnicy kolejny program profilaktyczny (foto: pixabay)
Wójt gminy Świdnica ogłosił konkurs na realizatora programu polityki zdrowotnej w 2020 r. „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica".

W programie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Świdnica, dzieci powyżej 8 roku życia, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczały do klas III i V.

Cel główny programu to poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica poprzez intensyfikację działań profilaktycznych:
- promocję zachowań prozdrowotnych dotyczących higieny jamy ustnej,
- zwiększenie liczby dzieci, u których zastosowano profesjonalne metody profilaktyki stomatologicznej, przeciwdziałanie rozwojowi próchnicy i chorób przyzębia oraz wadom zgryzu u dzieci,
- włączenie rodziców i środowiska szkolnego do działań profilaktycznych,
- obalenie stereotypów, iż nie ma konieczności leczenia zębów mlecznych,
- zmniejszenie zjawiska strachu przed wizytą w gabinecie stomatologicznym wśród dzieci,
- zwiększenie dostępności świadczeń profilaktycznych dla dzieci z terenów wiejskich,
- ograniczenie przypadków zaawansowanej próchnicy oraz utraty zębów u dzieci,
- zmniejszenie kosztu leczenia stomatologicznego w późniejszych latach,
- wzrost świadomości rodziców/opiekunów na temat korzystania ze świadczeń stomatologicznych przysługujących ich dzieciom w ramach NFZ,
- dalszy monitoring stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i ocena potrzeb zdrowotnych badanej populacji uczniów na terenie Gminy Świdnica.

W ramach programu realizator podejmie działania:
- ustalenie harmonogramu udzielania poszczególnych świadczeń zdrowotnych,
- promocja programu – forma działań dowolna, powinna mieć na celu jak najszersze uczestnictwo w programie,
- opracowanie materiałów dydaktycznych dla rodziców i uczniów,
- realizacja  spotkań z dziećmi i rodzicami, na których poruszone zostaną zagadnienia dotyczące higieny jamy ustnej i prawidłowego żywienia dzieci (wpływającego na stan zdrowia zębów),
- zapisy na świadczenia medyczne (dzieci wraz z rodzicem - opiekunem mogą zgłosić się do programu po wcześniejszym ustaleniu terminu w gabinecie stomatologicznym realizatora programu lub po ustaleniu terminu z wychowawcą),
- realizacja świadczeń,
- przygotowanie sprawozdań i rozliczeń finansowych.

 Zakres świadczeń zdrowotnych z w ramach programu oraz zasady ich udzielania przez realizatora programu są następujące:
Profilaktyczne badanie stomatologiczne
z oceną stanu jamy ustnej, zgryzu, oznaczeniem wskaźnika PUW, udzielaniem porad odnośnie higieny jamy ustnej, przekazaniem pisemnych informacji dla rodziców/ opiekunów  o stanie uzębienia oraz zaleceniach dotyczących dalszego postępowania  w postaci obowiązkowej indywidualnej karty uczestnika programu - raz w trakcie trwania programu.

POLECAMY W SERWISACH