PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Gmina Dobrcz poszukuje dentystów, którzy zajmą się 1315 uczniami

Autor: miro • Źródło: ms
26-05-2021, 14:03
Gmina Dobrcz poszukuje dentystów, którzy zajmą się 1315 uczniami Urząd gminy Dobrcz (źródło Google Maps)
Gmina Dobrcz zaprasza do składania ofert przez podmioty lecznicze udzielające świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Wójt Gminy Dobrcz (województwo kujawsko-pomorskie) zaprasza podmioty lecznicze, udzielające świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych - do złożenia oferty na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży — uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dobrcz:

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach:
Zespół Szkół w Borównie 270
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Dobrczu 321
Szkoła Podstawowa w Kotomierzu 253
Szkoła Podstawowa w Kozielcu 114
Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych 146
Szkoła Podstawowa w Wudzynie 211
Razem 1315 uczniów

Umowa będzie zawarta na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

W szkołach nie funkcjonują gabinety stomatologiczne.

I. Podstawowe zasady opieki wynikające z ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami:
1. Lekarz dentysta sprawuje opiekę nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami jest zobowiązany do :
a) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży (do ukończenia 18 roku życia ) ze wskazanych szkół,
b) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych, określonych w przepisach szczegółowych.
3. Opieka określona w pkt. 2a odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
4. Opieka określona w pkt. 2b odbywa się w przypadku braku sprzeciwu rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
5. Opieka zdrowotna nad uczniami finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

II. Podmiot leczniczy zainteresowany złożeniem oferty współpracy powinien spełniać następujące wymagania:
a) na dzień złożenia oferty prowadzi działalność leczniczą w zakresie usług stomatologicznych,
b) posiada aktualny wpis do właściwego rejestru,
c) ma umowę na świadczenie usług stomatologicznych zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia i obowiązującą na cały okres obowiązywania umowy z Gminą Dobrcz,
d) zatrudnia specjalistów uprawnionych do wykonywania zadań opieki stomatologicznej.

W przypadku przyjęcia oferty - zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Dobrcz a oferentem. W umowie zostaną określone zasady i sposób udzielania świadczeń.

Oferta powinna zawierać:
- zgłoszenie (według wzoru),
- kserokopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru,
- kserokopię umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych,
- oświadczenie o zatrudnieniu specjalistów lub oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji (w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności).

Komplet dokumentów należy złożyć do 21 czerwca 2021 r.

Adres: Urząd Gminy w Dobrczu ul. Długa 50, 86-022 Dobra.

Formularze

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH