Wysoka atrakcyjność zawodu lekarza dentysty 

Od lat w różnych rankingach atrakcyjności zawodów lekarz dentysta znajduje się wysoko, jeśli nie najwyżej. Chodzi o zarobki, ale także stabilność zatrudnienia i równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

Gdzie warto pokusić się o pracę? Oto Top Ten krajów, gdzie dentyści mogą zarobić niezłe pieniądze.

(roczne zarobki - kwoty przeliczone zostały na złote)  

10. Włochy 536,9 tys. zł

9. Francja 598,2 tys. zł

8. Japonia 627,8 tys. zł

7. Islandia 639,1 tys. zł

6. Finlandia 664,0 tys. zł,7

5. Holandia 689,5 tys. zł

4. Norwegia 708,2 tys. zł

3. Dania 817,7 tys. zł

2. Belgia 838,7 tys. zł

1. Stany Zjednoczone 1,003 mln zł

Różnice statystyczne w wysokości zarobków

Oczywiście to są kwoty bardzo orientacyjne, gdyż obraz jest zdecydowanie bardziej złożony.

Dla przykładu statystyczne zarobki dentysty w USA, a więc według Lenstore na poziomie 1 mln zł rocznie - w analizach Bureau of Labor Statistics (BLS) wypadają już zdecydowanie słabiej 168 910  USD rocznie, w przeliczeniu to 81,2 USD na godzinę. 10 proc. przedział najwyższych zarobków kształtował się na poziomie 200,01 tys. USD rocznie. Największy udział w tej grupie stanowią ortodonci i chirurdzy.

Dane dotyczące zarobków amerykańskich dentystów, według salary.com, różnią się znacząco. Średnia to 174,219  tys. USD w skali roku. 10 proc. odsetek w najniższym przedziale zarobków oscyluje wokół 151,820 tys. USD, a w najwyższym kształtuje się na poziomie 201,156 tys. USD.

PayScale podaje kolejne uśrednienia: mediana to 142,851 tys. USD, najniższy - 10 proc. przedział zarobków – ok. 99 tys. USD, najwyższy – 250 tys. USD.