• Co z podatkiem VAT, gdy lekarz dentysta, właściciel gabinetu stomatologicznego, podnajmuje go za pieniądze innemu stomatologowi na działalność medyczną?
  • Zapytanie o podatek VAT z podnajmu gabinetu stomatologicznego trafiła do dyrektora izby skarbowej
  • Podnajem gabinetu stomatologicznego to usługa na rynku nieruchomości, a realizowane na nim transakcje nie są zwolnione z VAT (z wyjątkiem powierzchni najmowanych na cele mieszkaniowe) 

Podnajem gabinetu na świadczenie usług stomatologicznych  

Nie jest to wydumana sytuacja gdy lekarz dentysta, właściciel gabinetu stomatologicznego, podnajmuje go innemu stomatologowi, pobierając oczywiście przy tym stosowne pieniądze. Czy w tej sytuacji należy uwzględnić VAT, skoro świadczenia medyczne - co do zasady - są z tego podatku zwolnione?

Czy VAT obowiązuje w przypadku umów realizowanych przez podmioty, które w ramach wykonywanych usług stomatologicznych są zwolnione z obowiązku płacenia właśnie tego podatku? Zwolnienie z podatku wynika z art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług.

Okazuje się jednak, że świadczone przez dentystę usługi podnajmu lokalu na gabinet stomatologiczny nie są działaniem ściśle związanym ze świadczeniami w zakresie opieki medycznej.

Usługa może zostać uznana za ściśle związaną z opieką medyczną jedynie w przypadku, gdy jest wykonywana w toku opieki medycznej związanej z:

  • zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem czy poprawą zdrowia,
  • profilaktyką.

Musi to być usługa wewnętrzna lub realizowana w oparciu o przepis wskazany w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług - na terenie podmiotów leczniczych.

Podnajem to aktywność na rynku nieruchomości a nie usług medycznych

Dentysta, który świadczy usługi na rzecz innego stomatologa – najemcy, występuje w stosunku do innych podmiotów (niebędących podmiotami leczniczymi), jako podmiot konkurujący z nimi o rynek. Rynkiem tym jest w tym przypadku najem lokali usługowych. Oznacza to, iż w takiej sytuacji nie może on korzystać ze zwolnienia z VAT.

Usługi wynajmu lokalu na gabinet stomatologiczny, nie mogą być uznane za usługi w zakresie opieki medycznej.

Odbiorcą tych usług jest wprawdzie, uprawniony do wykonywania działalności leczniczej - najemca, z którym dentysta ma podpisaną umowę najmu, jednakże świadczenie to nie pozostaje w ścisłym związku z usługami opieki medycznej.

Przepisy nie przewidują zwolnienia z VAT usług odpłatnego wynajmu lokali użytkowych, w związku z czym, usługi te będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Bez VAT tylko podnajem na cele mieszkaniowe

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zatem ze zwolnienia od podatku od towarów i usług można skorzystać wyłącznie świadcząc usługi wynajmu (dzierżawy) nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Sygnatura akt IPTPP1/4512-432/15-2/AK