Lista projektów do realizacji jest dopiero tworzona, a zatem każdy dentysta, nie mający zasadniczych uprzedzeń wobec niekiedy skomplikowanych procedur, a związanych z uzyskaniem unijnego wsparcia - powinien bliżej przyjrzeć się możliwościom sfinansowania inwestycji, w wyniku której wzrosłaby konkurencyjność gabinetu dentystycznego na lokalnym rynku. Wśród kryteriów oceny liczy się przede wszystkim innowacyjność wprowadzanych rozwiązań, ale także podniesienie standardu oferowanych usług i zwiększenie zatrudnienia.

Pamiętać trzeba jednak, że fundusze unijne z reguły mają na celu dofinansowanie, a nie sfinansowanie inwestycji. Udział procentowy oraz kwota wsparcia są różne. W przypadku dotacji inwestycyjnych, stymulujących rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat były to kwoty od 40 tys. do 800 tys. zł (do 60 proc. wartości inwestycji).

Z takiej ścieżki zdobycia funduszy na rozwój (w perspektywie czasowej 2007 - 2013) skorzystali m.in. właściciele spółki cywilnej Dental Meritum Maria Rozmus-Ogińska i Tomasz Ogiński. Ich projekt zgłoszony do unijnego wsparcia zakładał stworzenie nowoczesnych usług stomatologicznych poprzez zakup środków trwałych. Dental Meritum w Czernicy pod Wrocławiem ma być kliniką stomatologiczną, która powstaje z myślą o najbardziej wymagających pacjentach. Docelowo pracować mają trzy klimatyzowane gabinety oraz nowoczesna pracownia rtg.

Pomimo, że projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 to dopiero w połowie listopada 2014 r. Dental Meritum rozstrzygnął konkurs ofert na dostawę specjalistycznego sprzętu.

Przedmiotem dwóch zapytań ofertowego był zakup m.in. cyfrowego aparatu pantomograficznego z modułem cefalometrycznym, drukarki medycznej, unitu stomatologicznego czy urządzenia do wypełniania kanałów ciekłą gutaperką.

Współtwórcy Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 chcieliby, aby wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniło się do zwiększenia spójności społecznej poprzez lepszy dostęp do usług medycznych, co przełoży się na poprawę zdrowotności mieszkańców regionu. W tej koncepcji mieści się rozwój stomatologii, zważywszy na zatrważający poziom higieny jamy ustnej Polaków.

Więcej: rpo.dolnyslask.pl