• Urzędnicy aparatu skarbowego zastanawiają się dlaczego lekarze i lekarze dentyści wystawiają więcej recept niż rachunków, wietrząc w takiej sytuacji oszustwa podatkowe
  • Lekarze wskazują, że jest wiele sytuacji powodujących taką dysproporcje. Jedną z nich jest leczenie pro publico bono i wystawianie kolejnych takich samych recept w przypadku chorób przewlekłych    

Fiskus kontroluje recepty i rachunki za usługi

Lekarze i lekarze dentyści zbulwersowani są takim nastawieniem urzędników aparatu kontroli skarbowej. Na udokumentowanie swoich racji przedstawiają sytuacje, w których wypisanie recepty wcale nie musi się wiązać z wystawieniem rachunku.

Na tę okoliczność przywoływany jest m.in. art. 67 kodeksu etyki lekarskiej mówiący o udzielaniu świadczeń zdrowotnych pro bono. Dobrym zwyczajem jest leczenie bezpłatnie innych lekarzy i członków ich najbliższej rodziny, w tym wdów, wdowców i sierot po lekarzach. W takich przypadkach nie zachodzi obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej, może natomiast zajść konieczność wypisania recepty.

Opinia prawna w sprawie wystawiania recept 

Radca prawny Kajetan Komar-Komorowski z LexSecure na problem zgłoszony przez lekarzy i lekarzy dentystów z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przypomina, że często istnieje możliwość wystawienia pacjentom kolejnych recept, chociażby w schorzeniach przewlekłych, bez konieczności odbywania wizyty lekarskiej i uiszczania przez pacjenta.