• enel - med ze stratą netto po I połowie 2022 r. w wysokości 930 tys. zł
  • Spółka realizuje program akwizycji, wykorzystując 80 mln zł pozyskanych z emisji akcji w 2021 r.
  • Firma zapowiada publikację skonsolidowanego raportu finansowego 29 września 2022 r.

Wyniki finansowe enel - med w I półroczu 2022 r. 

W ocenie spółki szacunkowe wyniki znacząco odbiegają od oczekiwań rynkowych.

Warto przypomnieć, że enel - med zanotował w I połowie 2021 r. 215,3 mln zł przychodów wobec 196,1 mln zł w I połowie 2020 r.  Zysk z działalności operacyjnej sięgnął wówczas 151 tys. zł w stosunku do 7,5 mln zł w I połowie 2020 r., a strata netto wyniosła 152 tys. zł wobec 2,3 mln zł w 2020 r. .

Skonsolidowany raport finansowy enel - med opublikuje 29 września 2022.

W 2021 r. z emisji akcji spółka pozyskała środki w wysokości ok. 80 mln zł, co pozwala nam na zaplanowanie kolejnych, po Dental Nobile Clinic, akwizycji w obszarze stomatologii, medycyny estetycznej oraz przychodni systemu opieki abonamentowej enel care - dodał Jacek Rozwadowski.

Potencjał enel - med

Sieć enel-med to m.in.:

  • 31 wielospecjalistycznych oddziałów własnych,
  • 5 przychodni przyzakładowych,
  • 21 klinik stomatologia,
  • szpital Centrum w Warszawie,
  • 3 kliniki ortopedii, rehabilitacji i medycyny sportowej enel-sport,
  • kliniki medycyny estetycznej Estell,
  • ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny Willa Łucja,
  • 1600 placówek partnerskich.