Pierwotne plany zarządu spółki zakładały podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę do 6 mln zł (do maksymalnej kwoty 23,567 mln zł) bez prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy.

- W planach inwestycyjnych należy brać wszelkie scenariusze, nawet ponowne wprowadzenie obostrzeń w okresie jesienno - zimowym. Czynniki te muszą być wzięte pod uwagę przy definiowaniu polityki rozwoju spółki – wskazał prezes zarządu Jacek Rozwadowski.

Kierownictwo enel – med zapewnia, że kwestia pozyskania kapitału, w wyniku emisji nowych akcji i przeznaczenie go na nowe inwestycje została przesunięta w czasie a nie zamknięta. Decyzje w tej sprawie zostaną odłożone do momentu ustabilizowania się sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Podwyższenie kapitału zakładowego miało nastąpić w wyniku emisji do 6 mln szt. akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł/szt. - Emisję planowaliśmy, przy cenie akcji wahającej się w granicach 12 zł, dziś kurs wynosi 14,4 zł – poinformował prezes Rozwadowski.

Potrzeba dokapitalizowania wynika z planowanego rozwoju działalności spółki poprzez:
- rozbudowę sieci klinik stomatologicznych w całej Polsce;
- istotne powiększenie sieci przychodni ogólnomedycznych, przeznaczonych zarówno dla pacjentów abonamentowych, jak również komercyjnych;
- inwestycje w nowe technologie, w szczególności rozwój aplikacji mobilnej, e-wizyty, integrację mobilnych urządzeń medycznych oraz w platformy medyczne z wybranymi partnerami biznesowymi.