• enel - med stawia w rozwoju m.in. na usługi z zakresu stomatologii
  • Spółka w I kw. 2022 r. poniosła większe straty w stosunku do I kw. 2021 r., zwiększyła jednocześnie o ponad 9 mln zł przychody netto ze sprzedaży    

enel - med rozwija usługi FFS

Za główny kierunek rozwoju enel - med został obrany obszar usług FFS (fee for service). W nim zaś główną rolę mają odgrywać: stomatologia specjalistyczna, medycyna estetyczna i diagnostyka obrazowa.

Wobec stałego wzrostu rynku prywatnych usług medycznych i rosnących przychodów w obszarze stomatologii oraz medycyny estetycznej - w następnych latach planowana jest modernizacja oraz otwieranie kolejnych oddziałów i placówek.

Stomatologia. Rozbudowa sieci

enel – med przypomina, że w połowie marca 2022 r. w kompleksie biurowym przy ul. Burakowskiej 14 w Warszawie uruchomione zostało centrum medyczne enel - med Forest z 11 gabinetami medycznymi oraz 3 gabinetami pielęgniarskimi.

W tej samej lokalizacji rozpoczęła działalność klinika medycyny estetycznej ESTELL, świadcząca także usługi z zakresu stomatologii. To drugi punkt marki ESTELL w Warszawie. Na pacjentów w klinice czeka 7 gabinetów (4 stomatologii estetycznej oraz 3 gabinety medycyny estetycznej).

enel – med aktywnie uczestniczyła w kampanii stomatologicznej „Polska mówi aaa”. W 20 klinikach enel-med w całym kraju można było wykonać bezpłatne przeglądy stomatologiczne połączone z instruktażem prawidłowej higieny jamy ustnej.

enel - med strata przy większej sprzedaży  

Spółka podaje, że w I kw. 2022 r. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 115,14 mln zł (wobec 106,02 mln zł w takim samym okresie 2021 r.).

W I kw. 2022 r. firma poniosła starty na działalności operacyjnej oraz brutto i netto (odpowiednio w wysokości: 5,69 mln zł, 7,91 mln zł i 6,89 mln zł). W I kw. 2021 r. spółka notowała zysk na działalności operacyjnej 1,32 mln zł oraz stratę brutto 1,32 mln i netto 1,54 mln zł