- Popyt na wysokospecjalistyczne usługi stomatologiczne w sektorze prywatnym jest bardzo wysoki, a marże atrakcyjne. Enel-med od prawie 30 lat jest ekspertem w tej dziedzinie, dlatego inwestowanie w ten rynek jest dla nas kluczowe - zapowiedział Jacek Rozwadowski, prezes enel-med.

- Znaczne środki planujemy również przeznaczyć na nowe przychodnie ogólnomedyczne tak, by stale podnosić jakość oferty dla klientów abonamentowych. Spółka zamierza nadal inwestować w aglomeracje o największym potencjale sprzedażowym. Nie zapomnimy też o rozwoju obszaru medycyny estetycznej. Marka ESTELL powinna doczekać się kilku nowych lokalizacji - dodał Jacek Rozwadowski.

Oprócz stomatologii, spółka przewiduje rozwijanie sieci przychodni abonamentowych, diagnostyki obrazowej, medycyny estetycznej, przychodni specjalistycznych, a także cyfryzację usług, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju telemedycyny oraz e-commerce.

Spółka zakłada, że digitalizacja usług medycznych będzie jednym z motorów jej wzrostu w kolejnych latach. W tym obszarze enel-med wskazuje przede wszystkim na: telemedycynę, aplikację mobilną oraz e-sklep. Jak podkreśla spółka, pandemia znacząco przyspieszyła proces dostosowywania się społeczeństwa do rozwiązań cyfrowych.

Potencjalna emisja publiczna będzie mogła odbyć się z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Projekty uchwał przewidują natomiast prawo pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających w dniu rejestracji uczestnictwa na walne zgromadzenie akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,4 proc. ogólnej liczby głosów w spółce. 

Enel-med w 2020 r. wypracował 399,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 417,7 mln zł w 2019 r. EBITDA bez uwzględnienia MSSF 16 w analizowanym okresie wyniosła 33,7 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 36,3 proc. Zysk netto wzrósł w 2020 r. do 8,0 mln zł, z 0,02 mln zł w 2019 r. Na koniec grudnia 2020 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 17,8 mln zł w porównaniu z 8,3 mln zł na koniec 2019 r.