PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

enel-med inwestuje w sieć gabinetów stomatologicznych

Autor: miro • Źródło: ms
16-06-2021, 10:05
enel-med inwestuje w sieć gabinetów stomatologicznych Enel - med rozwija działalność (fot. unsplash)
16 czerwca rozpoczęła się budowa księgi popytu na akcje Centrum Medycznego enel - med (w sprzedaży do 20 proc. kapitału spółki). Znaczna część środków będzie przeznaczona na rozwój sieci lecznic stomatologicznych.

- Środki z emisji zamierzamy przeznaczyć na rozwój sieci, czyli otwarcie ok. 90 nowych placówek do 2025 r. Widzimy znaczący potencjał rynku, dlatego inwestycja powinna przynieść satysfakcjonujące zwroty. Otwarcie nowych placówek przewidujemy głównie w miastach, w których już jesteśmy obecni. Największą część wydatków będą stanowiły uruchomienia nowych gabinetów stomatologicznych. Rozważaną opcją rozwoju w obszarze stomatologii są także akwizycje. Uważamy, że trend konsolidacyjny na rynku stomatologicznym będzie postępował, a my planujemy w nim uczestniczyć - komentuje Jacek Rozwadowski, prezes enel-med.

Pozyskany w drodze emisji akcji kapitał spółka zamierza przeznaczyć nie tylko na stomatologię, ale także na rozwój sieci: przychodni abonamentowych, diagnostyki obrazowej, medycyny estetycznej, przychodni specjalistycznych oraz na cyfryzację usług, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju telemedycyny oraz e-commerce.

Do przeprowadzenia emisji akcji nie było konieczne sporządzenie prospektu emisyjnego. Emisja publiczna odbywa się z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała przewiduje prawo pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających w dniu rejestracji uczestnictwa na WZA (22 maja 2021 r.) akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,4 proc. ogólnej liczby głosów w spółce.

W procesie budowy księgi popytu, na zasadach określonych przez WZA w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, będzie mogła wziąć udział każda z następujących grup:
- inwestorzy kwalifikowani;
- inwestorzy, którzy obejmą akcje o łącznej wartości - liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia - wynoszącej co najmniej 100 tys. euro;
- osoby wskazane przez zarząd enel-med w liczbie mniejszej niż 150, w tym pracownicy spółki.

Cena emisyjna akcji serii E będzie ustalona na zasadach określonych przez WZA w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu. Punktem odniesienia będzie średnia cena arytmetyczna ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego podjęcie uchwały, tj. 19,00 zł za jedną akcję serii E. Zgodnie
z uchwałą, cena emisyjna nie może być niższa od powyższej ceny pomniejszonej o 10 proc.

Przewidywane zamknięcie księgi popytu nastąpi 22 czerwca ok. godz. 14:00. Rolę oferującego w transakcji pełni Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH