• Spółka EKO-OZE SA tylko do końca maja 2023 r. realizować będzie program stomatologiczny, później zakończy aktywność w tej branży
  • Jeszcze w 2016 r. spółka Dent-a-Medical (EKO-OZE) zarządzała ogólnopolską siecią partnerską klinik stomatologicznych liczącą ponad 300 placówek

Fotowoltaika zamiast stomatologii 

Firma EKO-OZE SA poinformowała, że w związku z wypowiedzeniem umowa na świadczenia stomatologiczne ulegnie rozwiązaniu 31 maja 2023 r. Po tej dacie spółka nie będzie już generować przychodów z segmentu stomatologicznego.

Firma w związku z przyjętą strategią na lata 2021 - 2024 zamierza skupić uwagę na projektach fotowoltaicznych, w tym farmach fotowoltaicznych. Ponadto planuje rozwijać działalność w obszarze przetwarzania i zarządzania odpadami.

Zarzucona działalność stomatologiczna 

Przypomnijmy, że jeszcze w 2016 r. spółka Dent-a-Medical, zarządzała ogólnopolską siecią partnerską klinik stomatologicznych liczącą ponad 300 placówek. Firma planowała uruchomienie franczyzowych gabinetów dentystycznych i zwiększenie liczby placówek partnerskich w budynkach własnych spółki oraz wynajmowanych.