• W czerwcu 2022 r. ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły średnio o 0,83 proc.
  • Wzrost cen usług stomatologiczny w Polsce w czerwcu 2022 r. był najniższy w całym 2022 r.
  • W 6 państwach UE wzrost cen usług stomatologicznych w czerwcu przekroczył 1 proc.

Ceny usług stomatologicznych w Polsce

W czerwcu 2022 r. ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły średnio o 0,83 proc. miesięczny wzrost cen był najniższy w całym 2022 r. Największą dynamikę w 2022 r. zanotowano w styczniu 3,30 proc. - wynika z zestawień Eurostat.

Czerwcowa dynamika cen usług stomatologicznych, na poziomie 0,83 proc., dała Polsce 8. pozycję wśród państw unijnych.

Wzrost cen usług stomatologicznych w UE  

Najwyższy wzrost cen usług stomatologicznych w czerwcu 2022 r. wystąpił w: Turcji 3,01 proc., Finlandii i Słowenii po 1,44 proc., Rumunii 1,21 proc., Łotwie 1,08, Słowacji 1,01 proc. i Litwie 1,03. 

W 9 państwach ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się, a tylko w jednym – spadły (Niemcy o 0,11 proc. ). Taka sytuacja sprawiła, że w UE wystąpił statystyczny wzrost cen usług stomatologicznych (o 0,02 proc.).