• Miesięczna dynamika cen usług stomatologicznych w lipcu 2022 r. wyniosła 1,0 proc., to wzrost z 0,8 proc. w czerwcu 2022 r.
 • Wzrost cen usług stomatologicznych, w ujęciu rocznym, sięgnął w lipcu 2022 r. 15,8 proc. (najwięcej w branży medycznej)
 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r. w porównaniu z takim samym miesiącem 2021 r. wzrosły o 15,6 proc. 

Ceny usług w stomatologii szybko pną się w górę 

Lipiec to okres, w którym miesięczna dynamika cen usług w stomatologii (1,0 proc.) powróciła do majowego poziomu (po miesięcznej obniżce dynamiki do 0,8 proc. w czerwcu).

W maju wzrost cen wyniósł 1,0 proc., w kwietniu, 0,9 proc., w marcu 2,0 proc., w lutym 2,3 proc. i 3,3 proc. w styczniu 2022 r.  - wynika z danych GUS.

Dynamika cen w całym sektorze zdrowia w lipcu 2022 r. wobec czerwca 2022 r. była zdecydowanie niższa niż w stomatologii i  wyniosła 0,2 proc. i kształtowała się następująco:

 • usługi stomatologiczne (1,0 proc.),
 • usługi lekarskie (0,9 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (spadek o 0,1 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (0,4 proc.),
 • usługi szpitalne i sanatoryjne (0,5 proc.).

W lipcu, w stosunku do poprzedniego miesiąca, ceny towarów i usług wzrosły o 0,5 proc. (w tym usług – o 1,2 proc. i towarów – o 0,3 proc.).

Stomatologia. Najszybszy roczny wzrost cen w sektorze

W ujęciu rocznym wzrost cen usług stomatologicznych w lipcu wyniósł 15,8 proc. (14,9 proc. w czerwcu, 14,4 proc. w maju, 13,9 proc. w kwietniu, 13,1 proc. - w marcu, 11,5 proc. - w lutym).

Pod tym względem branża stomatologiczna wyprzedziła wszystkie inne obszary w sektorze zdrowie: 

 • usługi stomatologiczne (15,8 proc.),
 • usługi lekarskie (15,0 proc.),
 • szpitalne i sanatoryjne (13,4 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (7,3 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (3,0 proc.).

W całym sektorze zdrowia ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 7,2 proc. 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r., w porównaniu z takim samym miesiącem 2021 r., wzrosły o 15,6 proc. (przy wzroście cen towarów – o 16,9 proc. i usług – o 11,7 proc.).