• W lipcu 2022 r. ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły średnio o 1,01 proc.
  • Wzrost cen usług stomatologiczny w Polsce w czerwcu 2022 r. był wyższy od tego z czerwca 2022 r. (0,83 proc.)
  • W 5 państwach UE wzrost cen usług stomatologicznych w lipcu przekroczył 1 proc.

Ceny usług stomatologicznych w Polsce 

W lipcu 2022 r. ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły średnio o 1,01 proc. Największą dynamikę w 2022 r. zanotowano w styczniu 3,30 proc. - wynika z zestawień Eurostat.

Lipcowa dynamika cen usług stomatologicznych, dała Polsce wysoką, 5. pozycję wśród państw unijnych.

Najwyższy wzrost cen usług stomatologicznych w czerwcu 2022 r. wystąpił w: Turcji 2,51 proc., Słowacji 1,51 proc., Węgrzech 1,16 proc., Islandii 1,09 proc., Czechy 1,04 proc.

 W 9 państwach ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się, a tylko w dwóch – spadły (w Finlandii - o 0,28 proc. i aż o 17,3 proc. - w Szwecji). Taka sytuacja sprawiła, że w UE wystąpił statystyczny wzrost cen usług stomatologicznych o 0,02 proc.

Ceny usług stomatologicznych w UE