• Dynamika cen usług stomatologicznych w marcu 2022 r. była najwyższa w sektorze zdrowie
  • Dynamika cen usług stomatologicznych w marcu 2022 r. była najwyższa w sektorze zdrowie (w ujęciu rocznym)
  • Dynamika cen usług stomatologicznych w I kw. 2022 r. była najwyższa w sektorze zdrowie ( w ujęciu rocznym)   

Miesięczny wzrost cen usług stomatologicznych w marcu 2022 r. (2,0 proc.) był niższy niż lutym 2022 r. (2,3 proc.) i w styczniu 2022 r. (3,3 proc.) - podał GUS.

W ujęciu rocznym wzrost cen usług stomatologicznych w marcu 2022 r. wyniósł aż 13,1 proc. (11,5 proc. w lutym). Pod tym względem branża stomatologiczna wyprzedza wszystkie inne w sektorze zdrowie.

Dynamika cen w sektorze zdrowia w marcu 2022 r. wobec marca 2021 r. wyniosła 6,0 proc. i szczegółowo kształtowała się następująco:
- usług stomatologicznych (13,3 proc.),
- usług lekarskich (12,5 proc.),
- usług szpitalnych i sanatoryjnych (11,3 proc.),
- urządzeń i sprzętu terapeutycznego (5,9 proc.),
- wyrobów farmaceutycznych (2,2 proc.).

Dynamika cen w sektorze zdrowia w marcu 2022 r. wobec lutego 2022 r. wyniosła 1,3 proc. i szczegółowo kształtowała się następująco:
- usług stomatologicznych (2,0 proc.),
- usług lekarskich (1,8 proc.),
- wyrobów farmaceutycznych (1,2 proc.),
- urządzeń i sprzętu terapeutycznego (0,9 proc.),
- usług szpitalnych i sanatoryjnych (spadek o 0,5 proc.).

Dynamika cen w sektorze zdrowia w I kw. 2022 r. wobec I kw. 2021 r. wyniosła 4,8 proc. i szczegółowo kształtowała się następująco:
- usług stomatologicznych (11,7 proc.),
- usług lekarskich (11,0 proc.),
- usług szpitalnych i sanatoryjnych (10,6 proc.),
- urządzeń i sprzętu terapeutycznego (5,2 proc.),
- wyrobów farmaceutycznych (1,1 proc.).

źródło: GUS