• Dzieci i młodzież w Kanadzie mają korzystać z szerokiej pomocy stomatologicznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. To zapowiedź pojawienia się dużych pieniędzy w systemie
  • Oznaką zmian na rynku stomatologicznym jest, przeprowadzona latem 2022 r. fuzja drugiego i trzeciego gracza w branży (123dentist z Vancouver oraz Altima Dental z Toronto)
  • Stowarzyszenie Stomatologicznego prowincji Québec niechętne jest zmianom właścicielskim wskazując, że duże korporacje na rynku stomatologicznym rozmywają odpowiedzialność za proces leczenia pacjentów

Walka o rynek wart 20 mld dol.

Największa z sieci gabinetów stomatologicznych Dentalcorp z siedzibą w Toronto, ma ich aż 526. Co roku przyjmuje 4,5 mln pacjentów, a roczne obroty sieci wynoszą 1,3 mld dol.

Oznaką konsolidacji rynku jest, przeprowadzona latem 2022 r. fuzja drugiego i trzeciego gracza w branży (123dentist z Vancouver oraz Altima Dental z Toronto). Decyzja ta potwierdza „trend konsolidacyjny” praktyk dentystycznych w Kanadzie (podobna sytuacja występuje w Stanach Zjednoczonych).

Stawką jest podbój kanadyjskiego rynku stomatologicznego, którego wartość szacuje się na 18 – 20 mld dol., z perspektywą znaczących wzrostów.

Dentyści chcą być właścicielami praktyk stomatologicznych

Zmiany właścicielskie niepokoją dentystów. Dr Guy Lafrance, prezes Stowarzyszenia Stomatologicznego prowincji Québec, wyjaśnia, że ​​jego organizacja od 20 lat współpracuje z rządem Quebecu, przekonując, że w prowincji dentyści, tak jak farmaceuci, powinni być jedynymi właścicielami praktyki dentystycznej.

Dlaczego Stowarzyszenie uważa, że to tak istotne?- Pacjent powinien wiedzieć kto jest właścicielem gabinetu dentystycznego. Obecnie nie może mieć takiej pewności – ocenia dr Guy Lafrance.

- Niezależnie od modelu biznesowego realizowanych świadczeń (w praktyce indywidualnej, w grupie lub w ramach dużych korporacji) istotne jest, aby dentyści zachowali niezależność zawodową. To ważne z punktu widzenia praw pacjentów. Obecnie w zasadzie każdy może posiadać klinikę dentystyczną. Wystarczy żeby dentysta, odpowiedzialny za praktykę, zawsze był na miejscu, ponieważ jest on jedynym upoważnionym do sprawowania pieczy nad dokumentacją medyczną pacjenta - wyjaśnia dr Lafrance.

Rośnie zainteresowanie finansowaniem branży stomatologicznej

Colin Pratte i Bertrand Schepper autorzy opracowania, przygotowanego dla IRIS HR Consulting (zatytułowanego Finance taking dental care on board) zwracają uwagę, że obecne warunki prowadzenia praktyki dentystycznej w Kanadzie wzmacniają zainteresowanie branżą niektórych graczy finansowych.

Jako przyczynę tego stanu rzeczy podaje się rosnącą kapitałochłonność branży – głównie ze względu na konieczność wdrażania kosztownych innowacji technologicznych. Pieniądze, potrzebne do uruchomienia gabinetu, nigdy wcześniej nie były tak duże. To trudna do pokonania bariera, szczególnie dla absolwentów studiów stomatologicznych chcących pracować we własnym gabinecie.

Przejęcia w branży stomatologicznej przyspieszają

- Perspektywy rozwoju branży stomatologicznej są duże z uwagi na zapowiedzi objęcia pomocy stomatologicznej powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. To zdecydowanie zmniejszy ryzyko związane z finansowaniem przedsięwzięć na rynku stomatologicznym – można przeczytać w raporcie IRIS.

Georgia Mouka, reprezentująca 123Dentist, powiedziała, że zgodnie z obowiązującym modelem biznesowym firmy dentyści zachowują kontrolę nad prowadzonymi interesami, mając pełną autonomię w zakresie spraw klinicznych. Michelle Robichaud, dyrektor zarządzający w dentalcorp, przyznała, że ​​jej firma realizuje program przejęć uznanych klinik dentystycznych, dzięki czemu ich właściciele mogą skoncentrować się na opiece nad pacjentem. Nie wszystkich uczestników branży taka ocena sytuacji przekonuje.

Według raportu IRIS istnieje duże pole do przejęć, bo firmy zawiadujące sieciami posiadają na terenie Kanady nie więcej niż 3 – 4 proc. rynku.