W poprzednich odcinkach:

Dorota Rybak: jak budować dobre praktyki - kultura i misja

Dorota Rybak: jak budować dobre praktyki - wizja

Wartości firmy są sformułowaniami dotyczącymi zachowań wszystkich członków zespołu: określeniem warunków brzegowych, jakie zachowania są dopuszczalne, a jakie niedozwolone. Opisaniem, co jest dla nas wszystkich ważne. 

Istotne jest, aby w procesie formułowania wartości firmy wypowiedzieli się wszyscy członkowie zespołu, bo tylko wtedy będą te wartości respektowane przez wszystkich.

Wartości firmy zazwyczaj ustalamy podczas 1 - 2 spotkań całego zespołu. Mają one określać jak będziemy traktować ludzi, którzy do nas przychodzą oraz jak będziemy traktować siebie nawzajem.

Jeśli przyjmiemy na przykład, że jedną z naszych wartości jest troska o budowanie długoczasowych relacji z naszymi pacjentami w różnych sytuacjach - będziemy mieli wskazówkę czym się kierować w relacji z pacjentem, na co sobie nie możemy pozwolić, a jakie zachowanie jest pożądane i co jest w danej sytuacji priorytetem.

Inne przykłady: dbanie o przyjazną atmosferę i wzajemną wyrozumiałość, czy angażowanie się w podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Każdy zespół wypracowuje własny zestaw. Zazwyczaj nasze wartości zapisujemy w postaci kilku stwierdzeń i jest to forma pewnego kodeksu kulturowego obowiązującego na terenie naszej kliniki. Nieprzestrzeganie przez jakąś osobę wspólnych wartości oznacza, że nie może ona być członkiem tego zespołu. 

Dorota Rybak - lekarz, psycholog, trener.
Dentystka z siedemnastoletnim stażem i własną praktyką lekarską. Trener komunikacji, zafascynowana od wielu lat komunikowaniem i budowaniem relacji w procesie leczenia. Pomaga lekarzom w poszukiwaniu dobrych rozwiązań dla ich praktyk. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu komunikacji medycznej , budowania relacji oraz wspierania rozwoju firm medycznych. Kieruje własną praktyką lekarską, obserwuje i bada problemy współczesnych lekarzy. Autorka pracy badawczej na temat presji pracy współczesnych lekarzy dentystów i związanym z nią konfliktem praca - rodzina. Psycholog specjalizująca się w psychologii komunikacji społecznej oraz w psychologii organizacji i zarządzania, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, w której ukończyła magisterskie studia psychologiczne oraz podyplomowe studia trenerskie. Mediator. Wspomaga ludzi w rozwiązywaniu konfliktów.
 

W kolejnych odcinkach:
Jak budować dobre praktyki: struktura firmy/stworzenie profili kompetencyjnych
Jak budować dobre praktyki: opis stanowiska pracy
Jak budować dobre praktyki: ocena okresowa