Dyrektor Zakładu Karnego w Wojsławicach ogłosił konkurs na realizowanie opieki stomatologicznej na osób pozbawionych wolności w tej placówce.

Liczba planowanych godzin: 30 miesięcznie.
Miejsce realizowania świadczeń: Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach

Wartość przedmiotu zamówienia: 3 tys. zł miesięcznie
Liczba osób uprawnionych do świadczeń: 1313

Czas trwania umowy: 1 kwietnia - 31 maja 2022 r.

Termin składania ofert: 30 marca 2022 r., do godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi 30 marca br., o godz. 15:00, rozstrzygnięcie konkursu w ciągu jednego dnia.

Termin związania ofertą: 7 dni