Świadczenia z zakresu stomatologii przedstawiają się następująco:

Kod

Nazwa

Jednostka

rozlicz.

Cena

Oczekiw.

07.0000.218.02

świadczenia ogólnostomatologiczne

pkt rozlicz.

 1,09 zł

07.0000.221.02

świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia

pkt rozlicz

1,09 zł

07.0000.219.02

świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym

pkt rozlicz

3,50 zł

07.0000.220.02

świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii

pkt rozlicz

1,09 zł

07.0000.214.02

świadczenia protetyki stomatologicznej

pkt rozlicz

1,09 zł

07.0000.213.02

świadczenia ortodoncji

pkt rozlicz

1,09 zł

07.0000.217.02

świadczenia protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

pkt rozlicz

1,45 zł

07.1850.118.03

świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej

ryczałt

dyżur 12h

500,00 zł

07.0000.311.02

świadczenia stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych , w tym chorych na AIDS

pkt rozlicz

2,00 zł

07.1820.152.10

ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

ryczałt mies. osoba

292,00 zł

Plan zakupu świadczeń przedstawia się następująco

Rodzaj świadczenia

Zakres świadczenia

Plan na 2015

Kod

Nazwa

Kod

Nazwa

jedn. rozlicz.

Liczba jedn. rozlicz.

0407

lecz.

stomat.

07.0000.213.02

świadczenia ortodoncji

pkt

9 610 116,00

0407

lecz.

stomat.

 07.0000.214.02

świadczenia protetyki stomatologicznej

pkt.

 11 124 868,00

0407

lecz.

stomat.

07.0000.217.02

świadczenia protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

pkt.

 54 656,00

0407

lecz.

stomat.

07.0000.218.02

świadczenia ogólnostomatologiczne

pkt.

78 679 207,00

0407

lecz.

stomat.

07.0000.219.02

świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym

pkt

507 728,00

0407

lecz.

stomat.

07.0000.220.02

świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodotologii

pkt

7 962 796,00

0407

lecz.

stomat.

07.0000.221.02

świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia

 pkt

4 104 064,00

0407

lecz.

stomat.

 07.0000.311.02

świadczenia stomatologicznej dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych , w tym chorych na AIDS

pkt.

196 800,00

0407

lecz.

stomat.

07.1820.152.10

ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

ryczałt miesięczny na osobę

2 723,00

0407

lecz.

stomat.

 07.1850.118.03

świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godz.)

ryczałt

1 904,00