PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dodatki covidowe dla rezydentów i stażystów

Autor: miro • Źródło: ms
26-02-2021, 10:10
Prawo do dodatku covidowego, na równi z lekarzami specjalistami, mają rezydenci i stażyści – wynika z informacji jaką otrzymał OZZL od NFZ.

- udzielającymi świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych, w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) lub izby przyjęć,

to dla takich osób można wystąpić o środki na świadczenie dodatkowe.

Polecenie Ministra Zdrowia nie wprowadza bowiem wymogu pozostawania w zatrudnieniu w podmiocie leczniczym dokonującym zgłoszenia tych osób w formule zatrudnienia, którego podstawą ma być umowa o pracę / umowa cywiinoprawna, której stronami są z jednej strony podmiot leczniczy z drugiej — osoba uprawniona do świadczenia dodatkowego.

Jednocześnie to kierownik podmiotu leczniczego dokonujący zgłoszenia osób zatrudnionych przez podwykonawców będzie musiał zapewnić, że informacje o ich wynagrodzeniu są prawidłowe, oświadczenia osób uprawnionych są zgodne ze stanem faktycznym, a pozyskane środki są przez podwykonawców rzeczywiście przekazywane na świadczenia dodatkowe.

Dodatkowe świadczenia pieniężne nie mogą jednocześnie stanowić przychodu podwykonawcy, ponieważ nie są to środki za zapewnienie realizowania świadczeń przez określony podmiot, lecz są to środki przeznaczone na przyznanie osobom wykonującym zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniającym warunki z pkt 1 a dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
stażyści   rezydentury   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH