PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dodatki covidowe dla rezydentów i stażystów

Autor: miro • Źródło: ms
26-02-2021, 10:10
Dodatki covidowe dla rezydentów i stażystów Pieniądze dla stażystów i rezydentów (fot. pixabay)
Prawo do dodatku covidowego, na równi z lekarzami specjalistami, mają rezydenci i stażyści – wynika z informacji jaką otrzymał OZZL od NFZ.

W piśmie sygnowanym przez Bernarda Waśko zastępcę prezesa NFZ ds. medycznych wynika, że:

Zgodnie z stanowiskiem przekazanym przez Ministerstwo Zdrowia, jeżeli stażysta albo rezydent spełnia wymogi:

- określone w poleceniu ministra zdrowia do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 4 września 2020 r. (wg stanu po zmianach z 1 listopada 2020 r.),

- będąc osobą wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.),

a więc w przypadku:

1) stażysty albo rezydenta, udzielającego świadczeń w podmiotach leczniczych będących szpitalami II i III poziomu — stażysta albo rezydent jest osobą wykonującą zawód medyczny oraz uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;

2) stażysty albo rezydenta udzielającego świadczeń w podmiotach leczniczych, w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) lub izby przyjęć — stażysta albo rezydent udziela świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć;

3) stażysty albo rezydenta wykonującego czynności w laboratoriach podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III poziomu umieszczonych na liście zamieszczonej przez Ministerstwo Zdrowia, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RTPCR w kierunku SARS-CoV-2 - stażysta albo rezydent jest osobą wykonującą czynności diagnostyki laboratoryjnej w tych podmiotach,

to powinien być traktowany na równi z innymi osobami udzielającymi świadczeń/wykonującymi czynności diagnostyki objętymi zakresem polecenia ministra zdrowia.

Odnośnie do kwestii zgłoszenia i wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego osobom uprawnionym do uzyskania tego świadczenia, zatrudnionym za pośrednictwem innego podmiotu, NFZ wyjaśnia.

W przypadku, gdy dany podmiot leczniczy będzie realizował procedurę określoną w załączniku do polecenia Ministra Zdrowia z 1.11.2020 r., w stosunku do osób zatrudnianych za pośrednictwem innego podmiotu (podwykonawców), to wówczas - jeżeli osoby te będą osobami wykonującymi zawód medyczny:

- oraz uczestniczącymi w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w podmiotach leczniczych będących szpitalami II i III poziomu;

SŁOWA KLUCZOWE
stażyści   rezydentury   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH