• Osoby, których dobrowolne ubezpieczenia ustały w listopadzie 2021 r. (lub wcześniej i ubezpieczenia te nie zostały wznowione przed grudniem 2021 r.) a chcą być ponownie nimi objęte, muszą złożyć do ZUS nowe zgłoszenie
  • Zachowanie ciągłości ubezpieczeń  ZUS uwarunkowane jest złożeniem wniosku o możliwość opłat po terminie
  • Wniosek należy złożyć na formularzu US-9 do 30 czerwca br.

Ciągłość ubezpieczenia ZUS. Trzeba złożyć wniosek do 30 czerwca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ważnej zmianie dla przedsiębiorców i innych płatników składek, którzy korzystają z dobrowolnych ubezpieczeń: 

  • chorobowego,
  • emerytalnego,
  • rentownego.

Płatnicy, którzy opłacili składki po terminie za listopad 2021 r. mogą zachować ciągłość ubezpieczeń, jeśli złożś do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składek po terminie. 

Wniosek można złożyć na formularzu US-9 tylko do 30 czerwca 2022 r.

Opłaty składek ubezpieczeniowych, po terminie 

Po zmianie przepisów od grudnia 2021 r. nie jest już możliwe objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami na podstawie wniosku dorozumianego, czyli na podstawie terminowej wpłaty składek. Jednocześnie – licząc od składek za grudzień 2021 r. – jeśli ktoś opłaci składkę po terminie, nie straci już prawa do dobrowolnych ubezpieczeń.

Osoby, których dobrowolne ubezpieczenia ustały w listopadzie 2021 r. (lub wcześniej i ubezpieczenia te nie zostały wznowione przed grudniem 2021 r.), a chcą być ponownie nimi objęte, muszą złożyć do ZUS nowe zgłoszenie. Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami nastąpi wówczas od daty zgłoszenia. Jest jednak możliwe zachowanie ciągłości ubezpieczenia w przypadku uzyskania zgody na opłacenie składek po terminie za listopad 2021 r.

Wniosek w tej sprawie może być złożony tylko do końca czerwca 2022 r. Wniosek US-9 można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.