• Utrzymanie grupy stałych pacjentów, którzy od wielu lat leczą się w tym samym gabinecie stomatologicznym, to nie mniej ważny cel w strategii rozwoju praktyki niż zdobycie nowych pacjentów.
  • Okazuje się, że istnieją w miarę uniwersalne powody, dla których pacjent zamiast korzystać ze świadczeń u tego samego lekarza dentysty, zaczyna szukać nowego gabinetu. 
  • Według badania prowadzonego w Stanach Zjednoczonych, przy tego typu decyzjach podejmowanych przez pacjenta, kluczowe są trzy sprawy.

Ankieta  przeprowadzona przez Dentalinsurance.com w Stanach Zjednoczonych dowodzi, że pacjent, który chce zmienić dentystę, ma co najmniej jeden powód, który go do tego skłania (53 proc.).

Najczęstszą z wymienianych przyczyn jest brak dobrej strony www. Przy czym to kobiety przywiązują większą wagę (wg wyników sondażu) do dostępności gabinetu w internecie (odpowiednio 34 proc. w porównaniu do 26 proc. - mężczyźni).

Lekarz powinien być też bardzo taktowny, krytykując stanu jamy ustnej pacjenta. Bo jak się okazuje, taka dezaprobata wyrażana przez dentystę jest szczególnie źle odbierana przez kobiety, które nawet dwukrotnie częściej niż mężczyźni ( 14 proc. vs 7 proc.)  reagują na nią poszukiwaniem nowego stomatologa.

Kobiety również większe znaczenie przywiązują do cen świadczeń stomatologicznych (52 proc. ankietowanych kobiet), i to właśnie kryterium bywa w ich przypadku powodem do zmiany dentysty (12 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn)

Okazuje się, że mimo powszechnego wśród pacjentów lęku przed leczeniem zębów, brak sedacji był najrzadszym powodem zmiany lekarza. Zaledwie  7,5 proc. dorosłych pacjentów podało brak sedacji jako motyw do zmiany.